Zakłócenia w dawkowaniu paliwa

Objawy. Zakłócenia w dawkowaniu paliwa przez sekcje tłoczące pompy wtryskowej polegają na doprowadzeniu do wtry­skiwaczy niejednakowych ilości oleju napędowego. O niedomaganiu takim świadczą zwykle następujące objawy:nieregularna praca silnika (nieustalony bieg silnika), silnik nie rozwija pełnej mocy użytecznej (podczas jazdy na pozio­mym odcinku szosy samochód nie może rozwinąć swej największej prędkości),— prędkość obrotowa wału korbowego przewyższa największą do­puszczalną lub też nie osiąga znamionowej.Przyczyny. Jako powody nieprawidłowości dawkowania paliwa przez pompę wtryskową (przy stałym położeniu zębatki sterującej) stwierdza się najczęściej:układ zasilania nie dostarcza dostatecznej ilości paliwa (np. wskutek zanieczyszczenia przewodów paliwa),zapowietrzenie układu zasilania (układu wtryskowego),nieszczelność lub uszkodzenie zaworka odcinającego,nadmierne zużycie bieżni rolek popychaczy lub krzywek napędo­wych na wałku kułaczkowym,zawieszenie lub zakleszczenie tłoczka w cylinderku lub popychacza w prowadnicy — z reguły wskutek zanieczyszczenia wnętrza pom­py wtryskowej,— niedomagania w działaniu regulatora szybkobieżności; osłabienie lub pęknięcie sprężyny może spowodować nawet zablokowanie re­gulatora, co uniemożliwia w ogóle sterowanie dawkowaniem.Naprawa. Jeżeli przyczyną zakłóceń dawkowania paliwa przez pom­pę wtryskową są niedomagania układu zasilania, należy od razu roz­poznać i usunąć powody usterki. Natomiast w przypadku sprawności układu zasilania, jeśli po odpowietrzeniu urządzenia wtryskowego pompa wtryskowa nadal działa nieprawidłowo, trzeba ją oddać od razu do specjalnego zakładu naprawczego w celu sprawdzenia szczelności sekcji tłoczących oraz wyregulowania lub naprawy.Wskazania. Jak w punkcie poprzednim. Większość niesprawności układu wtryskowego jest skutkiem stosowania niedostatecznie oczy­szczonego paliwa. Podczas nalewania oleju napędowego do zbiornika należy zachowywać wzorową czystość (stosować paliwo odstałe, chro­nić je przed przypadkowymi zanieczyszczeniami oraz przedostawaniem się do niego wody itp.).

Comments

comments