Zalewanie silnika paliwem

Objawy. Silnik nie daje się uruchomić, choć do chwili zatrzymania pracował zupełnie prawidłowo, przy czym brak jakichkolwiek objawów świadczących o niesprawności zapłonu oraz układu zasilania.Przyczyny. Najczęściej powodem zalania silnika (nadmiernie duże­go wzbogacenia mieszanki) jest niepotrzebne włączanie zasysacza, np. podczas uruchamiania rozgrzanego silnika, albo długotrwałe próby uruchamiania zimnego silnika przy nieumiejętnym posługiwaniu się zasy-saczem. W takich przypadkach nadmiernie wzbogacona mieszanka (w silniku gorącym lub przez nadmiar skroplonej benzyny w cylindrach zimnego silnika) nie zapala się.Naprawa. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że do cylindrów sil­nika napływa zbyt bogata mieszanka, upewniwszy się uprzednio co dosprawności układu zasilania, zapłonu i innych zespołów, należy prze­płukać cylindry silnika powietrzem. W tym celu przekręca się rozrusz­nikiem wał korbowy, przy czym zasysacz powinien być wyłączony, a przepustnica w gaźniku całkowicie otwarta.Jeżeli mieszanka napływająca do cylindrów jest zbyt bogata, wów­czas (szczególnie kiedy silnik jest zimny) należy wykręcić świece za­płonowe, które są zwykle zawilgocone ciekłym paliwem. Trzeba je wówczas dokładnie przedmuchać powietrzem (pompka do opon) i wy­suszyć. Dysponując świecami zapasowymi, lepiej je od razu wymienić. Świece zapłonowe wykręcone z silnika po wysuszeniu można oczywi­ście dalej używać.’Po wykręceniu świec należy kilkakrotnie przekręcić korbą rozrucho­wą lub rozrusznikiem wał korbowy w celu przepłukania cylindrów czy­stym powietrzem. Z kolei wkręca się ponownie świece zapłonowe i moż­na ponowić próbę uruchomienia silnika.Wskazania. Zasysacz gaźnika służy tylko do uruchamiania silnika i nie należy go używać do wzbogacania mieszanki podczas pracy silnika.

Comments

comments