Zamulenie wnętrza chłodnicy

Objawy. Wskutek zamulenia się rurek rdzenia chłodnicy przepusto­wość ich zmniejsza się, wskutek czego pogarszają się warunki chłodze­nia silnika. Kiedy rdzeń chłodnicy jest już tak silnie zamulony, że pompa tłoczy znacznie* więcej cieczy chłodzącej, niż może przepłynąć przez częściowo zaślepione rurki rdzenia chłodnicy (woda spływa w dół tylko pod własnym ciężarem), wówczas poziom cieczy chłodzącej w gór­nym zbiorniku chłodnicy podnosi się i w końcu ciecz zaczyna wypływać z układu chłodzenia przez rurkę przelewową. W takiej sytuacji podczas przebywania przez samochód kilku lub kilkunastu kilometrów znaczna ilość cieczy chłodzącej może się wydostać z obiegu chłodzenia, choć układ chłodzenia jest całkowicie szczelny. Tego rodzaju częściowe opróżnienie układu chłodzenia z cieczy może stać się przyczyną prze­grzania się silnika.Przyczyny. Zamulenie wnętrza rdzenia chłodnicy polega zwykle na zanieczyszczeniu go przez obce ciała stałe przedostające się do ukła­du chłodzenia wraz z zanieczyszczoną wodą. Może się również zdarzyć, że wskutek butwienia przewodów elastycznych (starzenie się gumy) ścianki ich pęcznieją, w następstwie czego odrywające się płaty mogą powodować zmniejszenie lub całkowite zaślepienie wolnych przelotów w przewodach lub kanałach wody.Naprawa. Zamuloną chłodnicę trzeba przepłukać czystą wodą. Podczas płukania układu chłodzenia należy przepuszczać silny strumień wody w kierunku przeciwnym, niż krąży ona podczas pracy silnika. Jeżeli do płukania chłodnicę zdejmuje się z samo­chodu, należy pamiętać, aby na okres płukania ustawić ją dolnym zbior­nikiem do góry, ponieważ inaczej ciężkie osady nie wypłyną.Na okres usuwania mułu z układu chłodzenia termostat powinien być wybudowany.Oczyszczając chłodnicę z mułu należy przy okazji dokładnie oczyścić ze śladów korozji i innych zanieczyszczeń rurę rozdzielczą kadłuba silnika (jeżeli jest stosowana). Aby odłączyć rurę rozdzielczą, trzeba zwykle uprzednio wybudować pompę wody. W razie silnego sko­rodowania rury rozdzielczej trzeba wymienić ją na nową. W przypadku wymiany rury rozdzielczej trzeba zwracać uwagę, aby otwory znaj­dujące się z jednej strony były skierowane ku gniazdom zaworów.Wskazania. Zamulaniu się chłodnicy zapobiec można przez ścisłe przestrzeganie następujących zasad:nie nalewać nigdy zanieczyszczonej wody do chłodnicy, zwłaszcza wody czerpanej z przydrożnych rowów i zamulonych stawów (sto­sować wodę zmiękczoną lub destylowaną);okresowo płukać chłodnicę;nie dopuszczać do zagotowania się wody w układzie chłodzenia (w razie podniesienia się temperatury wody powyżej 95 °C trzeba zbadać i usunąć przyczynę usterki).

Comments

comments