Zanieczyszczenie chłodnicy z zewnątrz

Objawy. Zewnętrzne zanieczyszczenie się rdzenia chłodnicy wywo­łuje podobne objawy, jak zamulenie chłodnicy, ponieważ zmniejsza sięczynna powierzchnia wymiany ciepła odbieranego od cieczy chłodzącej przez powietrze atmosferyczne. Jednocześnie maleje intensywność prze­pływu powietrza przez rdzeń chłodnicy, co zmniejsza intensywność od­prowadzania ciepła z cieczy chłodzącej. Rezultatem takiego stanu rze­czy może być przegrzewanie się silnika i skłonność cieczy chłodzącej do wrzenia.Przyczyny. Powodem zanieczyszczenia chłodnicy z zewnątrz (np. błotem, olejem, owadami, liśćmi itp.) są z reguły niekorzystne warunki drogowe lub zaniedbania w obsłudze.Naprawa. Zewnętrzne zanieczyszczenie chłodnicy najszybciej można usunąć przez przemycie jej rdzenia silnym strumieniem wody skierowanym od silnika na zewnątrz. Niekiedy stopień zanie­czyszczenia rdzenia może być tak znaczny, że zanieczyszczeń nie da się usunąć strumieniem wody, wtedy należy chłodnicę wybudować i wygo­tować ją w mieszaninie wody z sodą, usuwając następnie ewentualne resztki zanieczyszczenia strumieniem wody.

Comments

comments