Zanieczyszczenie dyszy paliwa biegu jałowego

Objawy. Częściowe lub całkowite zaślepienie dyszy paliwa urządze­nia biegu jałowego powoduje, że urządzenie to dostarcza zbyt mało pa­liwa do gardzieli gaźnika albo zupełnie nie działa. Następstwem dostar­czania przez urządzenie biegu jałowego zbyt skąpych ilości paliwa jest wytwarzanie przez gaźnik zbyt ubogiej mieszanki, co po­ciąga za sobą:— trudność rozruchu zimnego lub chłodnego silnika (nawet po krótko­trwałym postoju samochodu);— nierównomierność jałowego biegu silnika (w zakresie wysokich prędkości obrotowych silnik pracuje prawidłowo), przy czym jako dodatkowe objawy występuje zwykle „strzelanie” w gaźnik, wypa­danie (chwilowy brak) zapłonów w niektórych cylindrach, a nawet niespodziewane zatrzymanie się silnika (lecz tylko podczas biegu ja­łowego).Przyczyny. Dysza paliwa w urządzeniu biegu jałowego ulega za­ślepieniu przez zanieczyszczenia mechaniczne, zawarte w paliwie. Wy­starczy bowiem nawet zakleszczenie się choćby stosunkowo niewielkie­go zanieczyszczenia w małym kalibrowanym kanaliku dyszy, aby stało się to powodem zubożenia wytwarzanej przez gaźnik mieszanki paliwa z powietrzem i zakłóceń w pracy silnika.Naprawa. Zanieczyszczoną dyszę urządzenia biegu jałowego należy przedmuchać sprężonym powietrzem.Jeśli przedmuchanie nie wystarcza, należy dyszę oczyścić za pomocą drewnianego kołeczka lub szczoteczki. Do czyszczenia otworka w dyszy nie należy używać drutu stalowego, igieł, szpilek itp. twardych przed­miotów, które mogą spowodować rozkalibrowanie kanalika dyszy, co z kolei pociąga za sobą nadmierne wzbogacenie mieszanki podczas biegu jałowego silnika i wzrost zużycia paliwa. W razie zanieczyszczenia dy­szy paliwa smolistym osadem trzeba przemyć ją w acetonie.

Comments

comments