Zanieczyszczenie filtru paliwa

Możliwie dokładne oczyszczanie paliwa pobieranego ze zbiornika zapewnia się przez wbudowanie w układzie zasilania najrozmaitszych urządzeń, które działają jako tzw. osadniki (oddzielające wodę i duże zanieczyszczenia mechaniczne) lub filtry odsączające głównie zanie­czyszczenia mechaniczne. Przeważnie osadnik wyposaża się we wkład filtrujący lub odpowiednio skonstruowany filtr spełnia zarazem zada­nie osadnika.Osadnik działa w taki sposób, że wskutek zmiany kierunku przepływu paliwa, cięższe zanieczyszczenia i woda zostają wytrącone i jako cięższe od paliwa osiadają na dnie osadnika. Często osadnik wbudowany jest w kadłubie pompy paliwa. W samochodach ciężarowych stosuje się najczęściej podwójną filtrację: w filtrze — osadniku (zgrubnego oczyszczania) i w filtrze dokładnego oczyszczania. Pierwszy umieszcza się między zbiornikiem i pompą paliwa, drugi — międzypompą i gaźnikiem. W samochodach osobowych z reguły stosuje się tylko filtr drugiego1 typu.Filtry stosowane w osprzęcie silników samochodowych oddzielają zanieczyszczenia mechaniczne z paliwa przez odsączanie, czyli dzięki wychwytywaniu zanieczyszczeń przez przegrodę przepuszczającą pa­liwo i tylko najdrobniejsze zanieczyszczenia. Najczęściej stosowany jest filtr siatkowy, składający się z jednej lub kilku siatek o drobnych oczkach zatrzymujących zanieczyszczenia, umieszczony w osadniku lub w samej pompie paliwa. Dodatkową siatkę zabezpieczającą instaluje się przeważnie w szyjce wlewu paliwa do zbiornika. Tego rodzaju siatka zabezpiecza ponadto przed przedostaniem się płomienia do wnętrza zbiornika, np. w razie przypadkowego zapalenia się par paliwa w są­siedztwie wlewu do zbiornika.Często stosowane są w gaźnikowych układach zasilania również filtry płytkowe, tzw. szczelinowe, ze specjalnymi wkładami filtrującymi. Wkład taki składa się z dużej liczby płytek z wycięciami w obwodzie, tworzących przegrodę odsączającą. Dzięki odstępom między dociśniętymi płytkami wkładu filtrującego istnieją szczeliny, przez które przepływa paliwo. Filtr szczelinowy zatrzymuje zwykle za­nieczyszczenia o ziarnistości powyżej 0,05 mm.W filtrach niektórych typów stosuje się magnes wychwytujący z pa­liwa metaliczne zanieczyszczenia.Objawy. Silne zanieczyszczenie wkładu filtru paliwa powoduje po­dobne objawy, jak częściowe lub całkowite zaślepienie przewodów pa­liwa (patrz punkt 2.7.10).Przyczyny. Jak w punkcie 2.7.6. Zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie wędrują przewodami paliwa (które również się zanieczy­szczają) i gromadzą się w osadniku filtru oraz na jego wkładzie filtru­jącym. W końcu doprowadza to do zamulenia wkładu (siatki filtrującej), co utrudnia lub uniemożliwia dopływ paliwa do gaźnika.Naprawa. Po stwierdzeniu silnego zanieczyszczenia wkładu filtru­jącego lub osadnika należy osadnik zdjąć, dokładnie go oczyścić i prze­myć. Następnie trzeba oczyścić siatkę lub wkład płytkowy, wymienić uszczelkę (w razie potrzeby) i założyć osadnik z powrotem. W pompach paliwa, które nie mają szklanego (lub metalowego) osadnika, zanie­czyszczenia można spuścić przez wykręcenie specjalnego korka spusto­wego.Osady i woda nagromadzone w szklanym osadniku paliwa są wi­doczne i łatwe do spostrzeżenia. Natomiast stopień zanieczyszczenia metalowego osadnika lub filtru można stwierdzić po odkręceniu korka spustowego, zdjęciu pokrywy lub osadnika.Spuszczając zanieczyszczenia z osadnika (mniej więcej co 1000 km przebiegu) należy:zamknąć kurek dopływu paliwa w przewodzie prowadzącym od zbiornika do filtru (w opadowych układach zasilania):wykręcić korek spustowy w dolnej części osadnika (lub odłączyć szklany osadnik) i całkowicie spuścić (wylać) zanieczyszczenia;odkręcić kurek dopływu paliwa na przeciąg 1… 2 sekund (ręczna dźwignia pompy), aby spowodować przemycie wewnętrznych ścia­nek osadnika czystą benzyną:przemyć szklany osadnik w benzynie nalanej do czystego naczynia; benzynę tę po przefiltrowaniu można ponownie wlać do zbiornika paliwa;zakręcić korek spustowy osadnika lub założyć szklany osadnik i otworzyć kurek dopływu paliwa; wkład filtrujący paliwa w celu oczyszczenia należy przemyć w czystej benzynie i przedmuchać sprę­żonym powietrzem, zwracaiąc uwagę, aby nie pogiąć płytek; wkładu filtrującego nie wolno rozbierać.Wkład filtrujący silnie zanieczyszczony smolistymi substancjami trzeba przepłukać w acetonie lub innym rozpuszczalniku zaleconym w instrukcji obsługi samochodu.Wskazania. Jak w punkcie 2.7.6, a ponadto’ sprawdzać czystość osadników i filtrów paliwa. W związku z tym kierowca powinien mieć stale w zapasie uszczelkę korkową osadnika.

Comments

comments