Zanieczyszczenie filtru powietrza

Jak wykazują badania izotopowe, wpływ czystości zasysanego do cy­lindrów powietrza ma zasadniczy wpływ na szybkość zużywania się gładzi cylindrów. Jeżeli dla przykładu powietrze będzie zawierać do 0,3% pyłu, to zużycie gładzi cylindrowej zostaje przyspieszone kilkadziesiąt razy. Przez zmniejszenie zawartości pyłu do 0,03% tempo zużycia znacznie spada (do około jednej czwartej w sto­sunku do zużycia przy zawartości 0,3%).Dlatego też nieodzownym warunkiem zabezpieczenia silnika przed szybkim zużyciem jest stosowanie filtrów powietrza, oczyszczających z pyłu powietrze zasysane do gaźnika.Dobry filtr powietrza powinien odznaczać się następującymi cechami:wysoka sprawność działania (dokładność w oddzielaniu zanieczysz­czeń mechanicznych z powietrza);niewielkie opory przepływu strumienia powietrza przez wkład fil­trujący;zdolność do długotrwałej pracy bez obsługi lub konieczności czysz­czenia wkładu, z zachowaniem wysokiej sprawności oczyszczania;niewielkie wymiary i mały ciężar własny;prostota konstrukcji i obsługi.Filtry powietrza można podzielić na trzy główne typy: odśrodkowe, pochłaniające i mieszane, z tym że te ostatnie mają stosun­kowo najszersze zastosowanie. Filtry samochodów osobowych z reguły są wyposażone w specjalne komory do tłumienia szumu zasysanego do cylindrów powietrza.Objawy. Wskutek zanieczyszczenia filtru powietrza wzrastają coraz bardziej opory przepływu powietrza przez wkład, co utrudnia dopływ dostatecznej ilości powietrza do gaźnika. W takim przypadku gaźnik z komorą pływakową bez wyrównywania panującego w niej ciśnienia wytwarza coraz bogatszą mieszankę wskutek wzrastającego podciśnie­nia w rurze ssącej.Przyczyny. Podczas pracy silnika filtr powietrza coraz bardziej się zanieczyszcza, gdyż na jego wkładzie osadza się coraz więcej zanieczysz­czeń oddzielonych od powietrza zasysanego przez silnik.Szybkość zanieczyszczenia się filtru powietrza zależy głównie od stę­żenia zanieczyszczeń w powietrzu, czyli od warunków pracy silnika (jazda po szosie, drodze polnej itp.).Zanieczyszczony filtr powietrza nie spełnia już należycie swego za­dania. Zaniedbanie okresowego czyszczenia filtru powoduje więc po­wolny spadek mocy użytecznej silnika (wskutek zmniejszenia się napeł­nienia cylindrów) oraz znacznie przyspiesza jego zużycie, w następ­stwie przedostawania się coraz większych ilości zanieczyszczeń mecha­nicznych do wnętrza komór spalania i dalej do układu smarowania.Naprawa. Szybkość zanieczyszczenia się wkładu filtrującego zależy przede wszystkim od stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. W okresie letnim filtry powietrza zanieczyszczają się o wiele szybciej niż w zimie.Dlatego też okres pracy filtru między dwoma kolejnymi przeglądami trzeba ustalać zależnie od warunków użytkowania samochodu i pory roku*). W okresie zimy olejowy filtr powietrza należy czyścić mniej więcej co każde 1000 km przebiegu samochodu, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W okresie lata filtr powietrza czyści się częściej (zwykleco każde 250 .. . 1000 km przebiegu samochodu), a w razie użytkowania samochodu po polnych drogach filtr powietrza trzeba czyścić codzien­nie (dotyczy to przede wszystkim samochodów ciężarowych).Aby oczyścić filtr powietrza, trzeba zwykle wykonać następujące czynności:rozebrać filtr (odkręcić nakrętkę śruby ściskającej, zdjąć pokrywę i wyjąć wkład filtrujący);przemyć dokładnie wkład filtrujący w czystej nafcie i osuszyć sprę­żonym powietrzem;— zanurzyć wkład filtrujący w czystym oleju stosowanym do smaro­wania silników i poczekać aż nadmiar oleju ścieknie;— złożyć filtr, zakręcić nakrętkę śruby ściągającej.Po założeniu filtru nie należy uruchamiać silnika przez okres 10 … … 15 minut, aby utrzymujący się jeszcze na wkładzie nadmiar oleju mógł spłynąć do zbiornika filtru.

Comments

comments