Zanieczyszczenie filtru siatkowego

Objawy. Zanieczyszczenie filtru siatkowego na wlocie do gaźnika utrudnia dopływ paliwa do komory pływakowej. Poziom paliwa w ko­morze pływakowej obniża się, wskutek czego silnik pracuje nieregu­larnie i w końcu zatrzymuje się. Ponieważ jednak po upływie krótkie­go okresu czasu komora pływakowa znów napełnia się paliwem, po chwili silnik daje się ponownie uruchomić, aby po krótkim czasie za­trzymać się, przy czym na ogół występuje „strzelanie” w gaźnik.Przyczyny. Filtr siatkowy znajdujący się u wlotu do gaźnika ulega zamuleniu przez zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie doprowa­dzanym do gaźnika. Omawiane niedomaganie jest najczęściej następ­stwem posługiwania się zanieczyszczonymi naczyniami do magazyno­wania paliwa lub do napełniania zbiorników, nalewania paliwa do zbiorników przez lejki bez siatek filtrujących, silnego zanieczyszcze­nia wnętrza zbiornika paliwa itp.Naprawa. „Strzały” w gaźnik (brak paliwa w gaźniku lub jego słaby dopływ) mogą być następstwem zarówno zanieczyszczenia zbior­nika, przewodów paliwa lub wkładu filtrującego w osadniku, jak i nie­szczelności przewodów lub pompy paliwa. Po stwierdzeniu braku lub utrudnionego dopływu paliwa ze zbiornika do gaźnika należy:2.Odłączyć przewód paliwa przy gaźniku; jeśli paliwo obficie wy­pływa z przewodu, wówczas przyczyną niedomagania może być zanie­czyszczenie albo filtru siatkowego na wlocie do gaźnika, albo głównej lub kompensacyjnej dyszy paliwa w gaźniku.3.Jeżeli paliwo nie wypływa z przewodu odłączonego od gaźnika, wówczas należy szukać powodu niedomagania na drodze od zbiornika do pompy paliwa włącznie. Filtr siatkowy czyści się przy użyciu szczot­ki z włosia, obficie zwilżonej benzyną lub naftą. Jeżeli filtr siatkowy szybko zanieczyszcza się ponownie, trzeba skontrolować filtr-osadnik, którego wkład filtrujący przypuszczalnie nie spełnia swego zadania. Kiedy i to nie pomaga, należy cały układ zasilania gruntownie oczyścić (zwłaszcza wnętrze zbiornika paliwa).Wskazania. Aby zapobiec niedomaganiom silnika spowodowanym przez przedostawanie się zanieczyszczeń do układu zasilania, kierowca powinien:chronić paliwo przed zanieczyszczeniami (zwłaszcza podczas maga­zynowania i napełniania zbiorników),czyścić okresowo filtr siatkowy na wlocie do gaźnika.

Comments

comments