Zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa

Objawy. Jeżeli kalibrowany kanalik głównej dyszy paliwa w gaźni­ku ulegnie zanieczyszczeniu, rzeczywista przepustowość dyszy jest mniejsza niż wymagana, co zwykle powoduje: — nieregularną pracę silnika w zakresie wysokich prędkości obroto­wych, połączoną ze „strzelaniem” w gaźnik i wypadaniem zapłonóww poszczególnych cylindrach; natomiast w zakresie niskich i śred­nich prędkości obrotowych silnik pracuje prawidłowo, co stanowi zasadniczą różnicę w porównaniu z zanieczyszczeniem kompensacyj­nej dyszy paliwa; — spadek mocy silnika.Przyczyny. Główna dysza paliwa w gaźniku (podobnie jak inne) ulega częściowemu zaślepieniu przez zakleszczenie się w niej drobnych zanieczyszczeń zawartych w paliwie lub osadów smolistych wytrąca­jących się z paliwa.

Comments

comments