Zanieczyszczenie komór spalania nagarem

Nagąr (osad węglowy) nie osadza się nagle, lecz odkłada się stop­niowo w ciągu dość długiego okresu użytkowania silnika (po ok. 15 000 km przebiegu samochodu).Objawy. O odłożeniu się znacznych ilości nagaru (osadu węglowego) na ściankach komór spalania świadczą zwykle:detonacje i samozapłony w cylindrach silnika,przegrzewanie się silnika,nierównomierność biegu silnika,stukanie podczas jazdy i brak stuków w okresie pracy silnika pod­czas postoju samochodu.Przyczyny. Nagar odkłada się na zaworach, pierścieniach tłoko­wych i ściankach komór spalania przede wszystkim wskutek kokso­wania się oleju silnikowego i resztek nie spalonego paliwa. Intensyw­ność odkładania się nagaru można zmniejszyć przez właściwą technikę jazdy.Jako przyczyny przyspieszające osadzanie się nagaru wymienić moż­na:nieodpowiednią jakość paliwa,pracę silnika na zbyt bogatej mieszance,niewłaściwy gatunek oleju,znaczne zużycie tłoków i pierścieni tłokowych,niedomagania układu chłodzenia lub częsta i długa praca prze-chłodzonego silnika pod obciążeniem,zbyt małe wyprzedzenie zapłonu,— zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej.Naprawa. Naprawa polega na dokładnym usunięciu nagaru ze ścia­nek komór spalania, denek tłoków, gniazd i grzybków zaworów.Osady takie można usunąć mechanicznie za pomocą szczotki stalowej, piaskowania, skrobania lub przez mycie części w od­powiednich cieczach (tzw. ksylol z dodatkiem alkoholu albo nafta świet­lna). Narzędzia stosowane do skrobania nie powinny kaleczyć lub uszka­dzać czyszczonych powierzchni.Wskazania. Aby zapobiec nadmiernemu osadzaniu się nagaru na ściankach komór spabnia, należy stosować się do następujących wy­tycznych:obciążać silnik, np. przez ruszenie samochodem z miejsca dopiero po odpowiednim nagrzaniu go, aby pracował równomiernie;stosować zalecane przez producenta samochodu gatunki oleju silni­kowego i paliwa;dbać o odpowiednią regulację gaźnika (urządzenie biegu jałowego, pompka przyspieszająca, oszc/.ędzacz); sprawdzać okresowo prze­pustowość dysz paliwa;stosować właściwe św.ece zapłonowe;dbać o należyty sta- techniczny silnika i prawidłowe ustawienie wyprzedzenia zapłonu;utrzymywać w zalecanym zakresie poziom oleju w misce olejowej;w silnikach wysokoprężnych wyregulować wtryskiwanie paliwa.

Comments

comments