Zanieczyszczenie kompensacyjnej dyszy paliwa

Objawy. Wskutek zanieczyszczenia kalibrowanego kanalika kom­pensacyjnej dyszy paliwa zmniejsza się jej przepustowość lub dysza przestaje w ogóle przepuszczać paliwo do studzienki (ZENITH) lub roz­pylacza. Sytuacja staje się podobna w przypadku zanieczyszczenia dy­szy powietrza kompensującej wypływ paliwa w gaźnikach SOLEX. Wówczas gaźnik wytwarza zbyt ubogą mieszankę, co powoduje niere­gularną pracę silnika, spadek jego mocy lub nawet „strzelanie” w gaź­nik, lecz tylko w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych, przeważnie podczas pracy z niewielkim lub umiarkowanym obciąże­niem. Stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu z zanieczyszczeniem głównej dyszy paliwa.Wskazania. W niektórych typach gaźników stosuje się kompensację mieszanki drogą samoczynnego regulowania podciśnienia w gardzieli. Sprężyste płytki zewnętrznej gardzieli tworzą jak gdyby samoczynnie działający zawór powietrza, otwierający się w miarę wzrastania szybkości strumienia powietrza i powodujący zmienny wy-trysk paliwa z rozpylacza pomocniczego w zależności od podciśnie­nia powietrza w gardzieli gaźnika.

Comments

comments