Zanieczyszczenie lub nadpalenie komutatora

Objawy. Po włączeniu reflektorów (świateł drogowych lub mijania) podczas umiarkowanej prędkości obrotowej silnika lampka kontrolna lub amperomierz sygnalizuje wyładowywanie się akumulatora. Jedno­cześnie na ogół wskazówka amperomierza drga (lub lampka kontrolna migoce), a pomiędzy komutatorem i szczotkami obserwuje się stosun­kowo silne iskrzenie.Przyczyny. Nadpalenie i nierówności komutatora są zwykle na­stępstwem normalnej eksploatacji prądnicy. Zanieczyszczenie po­wierzchni komutatora olejem może być wynikiem nadmiernego sma­rowania łożysk prądnicy.Naprawa. Zanieczyszczony komutator należy oczyścić za pomocą szmatki zmoczonej w benzynie. Niewielkie ślady nadpalenia i zarysowania bieżni komutatora można usunąć przez oczyszczenie jej drobno­ziarnistym płótnem ściernym. Po oczyszczeniu komu­tator należy przedmuchać sprężonym powietrzem i przetrzeć szmatką zwilżoną w benzynie.Jeśli bieżnia komutatora wykazuje duże nierówności, chropowatość lub owalizację (powyżej 0,05 mm) lub też gdy sąsiednie działki różnią się promieniowo więcej niż o 0,01 mm, prądnicę należy zdjąć z silnika, wyjąć twornik i oddać go do przetoczenia. Mika między działkami ko­mutatora powinna być usunięta na 0,8…. 1 mm poniżej bieżni.

Comments

comments