Zanieczyszczenie okładzin tarczy sprzęgła

Objawy. Wskutek zanieczyszczenia okładzin tarczy sprzęgła, sprzę­gło szarpie („warczy”) i nie wyłącza się całkowicie, a podczas przełą­czania biegów słychać zgrzyty kół zębatych skrzynki biegów (niekiedy podobne objawy mogą być wywołane zluzowaniem się nakładek cier­nych — zużyte lub osłabione nity). Odgłosy takie należy odróżniać odzgrzytów, jakie mogą powstawać w razie włączania pierwszego biegu natychmiast po wyłączeniu sprzęgła, kiedy obracające się koła zębate skrzynki biegów zazębiają się z kołami zębatymi będącymi w bezruchu(po wyłączeniu sprzęgła należy chwilę poczekać i dopiero potem włą­czyć pierwszy bieg).wym i z tarczą dociskową, w następstwie cze­go sprzęgło chwilami gwał­townie przykleja się, chwila­mi zaś odrywa się od koła zamachowego, wywołując drgania. Szczególnie ostro występuje to w sprzęgłach dwutarczowych (jak np. ZIŁ-150).Jeżeli zanieczyszczenia za­wierają piasek, który mógł przedostać się do obudowy sprzęgła (podczas jazdy po nawierzchni nieutwardzo­nej), wówczas gładka po­wierzchnia koła zamachowe­go i tarczy dociskowej ule­gają porysowaniu, co zmusza do przetaczania tych części sprzęgła w warsztacie na­prawczym.Naprawa. Zanieczyszczo­ne sprzęgło należy rozebrać, wszystkie jego części przemyć benzyną, okładziny oczyścić miękkąszczotką ze stalowego drutu. Jeżeli stwierdza się porysowanie gładzi koła zamachowego lub tarczy dociskowej, należy je oddać do przeto­czenia w zakładzie naprawczym. Po przetoczeniu gładzi trzeba wyregu­lować jałowy skok pedału sprzęgła, z uwagi na zmieniony nacisk sprę­żyn dociskowych.

Comments

comments