Zanieczyszczenie przewodów paliwa

Paliwo ze zbiornika do gaźnika (poprzez pompę i osadnik) doprowa­dzają przewody paliwa, zwykle metalowe o średnicy wewnętrznej 5… 8 mm.Objawy. Wskutek zanieczyszczenia się przewodów paliwa wystę­pują zwykle następujące objawy:nieregularna praca silnika (np. „strzelanie” w gaźnik) i skłonność do zatrzymywania się silnika;utrudniony dopływ lub brak dopływu paliwa do gaźnika (lub do pompy zasilającej); silnik zatrzymuje się i nie daje się uruchomić.Aby upewnić się, że przyczyną niedostatecznego dopływu lub prze­rwania dopływu paliwa jest zanieczyszczenie przewodów, należy od­kręcić nakrętkę mocującą przewód doprowadzający paliwo do gaźnika. Jeżeli podczas poruszania ręką dźwigni pompy paliwa (w razie braku dźwigni ręcznej trzeba przekręcać wał korbowy silnika za pomocą kor­by lub rozrusznika) paliwo nie wytryskuje z przewodu (lub wycieka bardzo słabo), powodu usterki trzeba szukać na drodze od zbiornika paliwa do gaźnika.Jeżeli wypływ paliwa z przewodu jest obfity, przyczyny niedomaga­nia należy szukać w gaźniku (zanieczyszczona dysza paliwa). Aby sprawdzić pompę paliwa (patrz punkt 2.7.15), trzeba odkręcić przewód nrzy pompie od strony gaźnika. Jeśli paliwo nie wycieka, należy od­łączyć przewód od strony zbiornika i przedmuchać go za pomocą pompki. Jeżeli drożność przewodu nie budzi zastrzeżeń, słychać wów­czas bulgotanie paliwa w zbiorniku, a powodem niedomagania jest nie­prawidłowość w działaniu pompy paliwa.Przyczyny. Bezpośrednim powodem zaślepienia przewodu jest z reguły duża zawartość zanieczyszczeń w paliwie (np. w razie silnego zanieczyszczenia zbiornika — punkt 2.7.6). Zanieczyszczenia przedostają sie do paliwa przede wszystkim wskutek posługiwania się niezbyt czy­stymi naczyniami do przelewania paliwa, zaniedbania wstępnego filtro­wania paliwa podczas napełniania zbiornika itp. Zanieczyszczenie się przewodów dopiero pod koniec opróżniania zbiornika z paliwa świad­czy, że zbiornik zawiera sporo mułu oraz osadów i wymaga już oczy­szczenia. W okresie jesienno-zimowym powodem zaślepienia przewodu paliwa może być zamarznięcie wody w przewodzie, przedostającej się tam wraz z paliwem (zamknięcie wolnego przelotu przez tzw. korek lodowy).Naprawa. Zaślepiony przewód paliwa należy oczyścić przez przed­muchanie sprężonym powietrzem (lub przy użyciu pompki do ogumie­nia). Podczas przedmuchiwania trzeba zwracać uwagę, aby nie wypy­chać z powrotem zanieczyszczeń z przewodu do zbiornika. Z tego wzglę­du najlepiej jest całkowicie odłączyć przewód i wtedy dopiero go przedmuchiwać.Jeżeli stwierdzi się zamarznięcie wody w przewodzie, należy przewód zdjąć, rozgrzać i następnie dopiero przedmuchać sprężonym powietrzem. Uszkodzone lub pogięte przewody trzeba wymienić na nowe.

Comments

comments