Zanieczyszczenie świecy zapłonowej

Objawy. Ponieważ nagar (osad węglowy) jest dość dobrym prze­wodnikiem elektryczności, w razie zanieczyszczenia izolatora nagarem prąd wysokiego napięcia bardzo łatwo przepływa przez warstwę nagaru na masę, co uniemożliwia iskrzenie między elektrodami świecy. Zanieczyszczenie izolatora świecy zapłonowej nagarem powoduje trudności w rozruchu silnika i nierównomierną jego pracę (z regularnie lub nieregularnie występującymi przerwami wskutek wypadania za­płonów w cylindrze). Sprawdzić pracę świecy można po wykręceniu jej z gniazda w głowicy i skontrolowaniu prawidłowości iskrzenia między elektrodami.Jeśli świeca zapłonowa ma zbyt niską wartość cieplną, brak iskrze­nia może być następstwem upływu prądu wysokiego napięcia wskutek stopienia się elektrody.Przyczyny. Świeca zapłonowa wykazuje skłonność do zanieczysz­czania się, kiedy jej wartość cieplna jest zbyt wysoka w stosunku do warunków pracy (np. w razie stosowania świec o zbyt wysokiej warto­ści cieplnej). Wówczas bowiem sadze i przedostające się do komory sprężania cząstki oleju osadzają się na elektrodach i izolatorze two­rząc osad, który nie wypala się, ponieważ świeca zapłonowa nie może się rozgrzać do temperatury samooczyszczania. Przyczyną zanieczysz­czenia się świecy zapłonowej może być również nieszczelność między izolatorem i oprawą świecy, przez którą przedostają się spaliny (wów­czas mogą powstać pęknięcia izolatora, w którym osadza się nagar, nie dający się już usunąć).Naprawa. Zanieczyszczenia elektrody świecy należy oczyścić nawi­niętą na drewnianą pałeczkę szmatką zwilżoną w benzynie albo spe­cjalną szczotką z drutu miedzianego. Izolator świecy trzeba czyścić drewnianym skrobakiem. Jeżeli warstwa nagaru jest twarda i we wspomniany sposób świecy zapłonowej nie można dokładnie oczyścić, należy ją zanurzyć na okres co najmniej 1 godziny w naczyniu z naftą w celu zmiękczenia osadu, po czym nagar trzeba usunąć drewnianym skrobakiem.Sprawdzanie i czyszczenie świec w warsztacie powinno się odbywać na specjalnym przyrządzie do sprawdzania i czyszczenia świec. Świecę zapłonową czyści się w takim przyrządzie za pomocą strumienia piasku wyrzucanego sprężonym powietrzem, a następnie sprawdza się działanie świecy pod ciśnieniem, czyli w warunkach zbli­żonych do rzeczywistych.Przed wkręceniem świecy zapłonowej do jej gniazda (w głowicy cylindrów) należy założyć pod nią nową podkładkę uszczelniającą.Wskazania. Opalanie świecy zapłonowej otwartym płomieniem w celu usunięcia nagaru jest niewskazane, gdyż wówczas niszczy się, pęka lub wykrusza izolator świecy i okres jej użytkowania wydatnie się skraca.

Comments

comments