Zanieczyszczenie tłumika wydechu

Tłumik wydechu stosuje się w celu tłumienia szumów powstających podczas wydalania gazów spalinowych z cylindrów sil­nika oraz płomienia i iskier.Objawy. Zanieczyszczenie tłumika wydechu utrudnia uchodzenie spalin do otoczenia, co z kolei hamuje ruch tłoków podczas wydechu spalin, a tym samym zmniejsza moc silnika. Wskutek zanieczyszczenia tłumika wydechu maleje moc użyteczna silnika, który zarazem wyka­zuje skłonność do przegrzewania się. Ponadto rozruch silnika nastręcza trudności.Przyczyny. Powodem szybkiego zanieczyszczenia tłumika jest zasi­lanie silnika zbyt bogatą mieszanką lub zły ogólny stan technicznysilnika (np. nadmierne zużycie gładzi cylindrów lub pierścieni tłoko­wych), wskutek czego do komór spalania przenikają podczas pracy sil­nika duże ilości oleju.Naprawa. Jeżeli tłumik można rozebrać, należy rozłożyć go na części i oczyścić. Tłumik nierozbieralny trzeba oczyścić przez tzw. przepalenie otwartym płomieniem i przedmuchanie sprężonym powietrzem. W razie silnego skorodowania lub wypalenia wewnętrznych elementów, tłumik należy wymienić na nowy.

Comments

comments