Zanieczyszczenie wielowypustów mechanizmu zazębiającego

Objawy. Wskutek zanieczyszczenia wielowypustów wałka wirnika, po włączeniu rozrusznika słychać tylko szum szybko obracającego się wirnika rozrusznika, lecz jego kółko zębate nie zazębia się z wieńcem na kole zamachowym. W takim przypadku zanieczyszczenie wielowy-pustu wałka (Bendix) uniemożliwia poosiowe przesunięcie się kółka roz­rusznika.Przyczyny. Powodem silnego zanieczyszczenia się wielowypustów wałka rozrusznika są z reguły zaniedbania w obsłudze rozrusznika.Naprawa. Po stwierdzeniu nieprawidłowego działania mechanizmu zazębiającego trzeba wybudować rozrusznik i dokładnie przemyć w nafcie lub benzynie zanieczyszczone wielowypusty wałka oraz przesu­wającego się po nim kółka zębatego. Po przemyciu należy posmarować wielowypust wałka zimowym olejem silnikowym lub olejem wrzecio­nowym.Wskazania. Nie wolno dopuścić do gromadzenia się oleju na dnie obudowy koła zamachowego, ponieważ wieniec zębaty koła zamacho­wego może dotykać do powierzchni oleju i zanieczyszczać nim mecha­nizm rozrusznika. Dlatego też kierowca powinien sprawdzić, czy otwór do ściekania oleju spod koła zamachowego ma zawsze otwarty przelot.

Comments

comments