Zaolejenie świecy zapłonowej

Objawy. Olej osiadający na elektrodach świecy zapłonowej („zarzu­canie” świec) tworzy połączenie między elektrodami, wskutek czego przestają one iskrzyć. W razie zaolejenia świec zapłonowych silnik pra­cuje nieregularnie, przerywa i moc jego wydatnie maleje.Przyczyny. Powodem „zarzucania” świecy zapłonowej olejem może być nadmierne zużycie pierścieni i tłoków, wskutek czego olej przedo­staje się z gładzi cylindra do przestrzeni nad denkiem tłoka i osadza się na elektrodach i izolatorze świecy.Naprawa. Aby stwierdzić, która ze świec nie iskrzy (jest zaolejona) można wziąć wkrętak i kolejno łączyć nim zaciski głównych elektrod poszczególnych świec zapłonowych z kadłubem silnika. Wskutek zwarcia z masą w podany sposób świecy zapłonowej pracu­jącej prawidłowo wzrasta nieregularność pracy silnika i wyraźnie maleje prędkość obrotowa wału korbowego. Natomiast zwarcie z masą zaolejonej świecy zapłonowej nie powoduje żadnych dodatkowych za­burzeń w pracy silnika.Przy użyciu neonowego przyrządu do sprawdzania świec zapłono­wych („ołówek”) niesprawną świecę wykrywa się podczas pracy silnika przez dotykanie końcem przyrządu głównej elektrody, kolejno we wszystkich świecach. Jasne i regularnie powtarzające się błyski w okienku przyrządu świadczą, że świeca zapłonowa działa sprawnie. Sła­be błyski sygnalizują zanieczyszczenie świecy lub zbyt mały odstęp między elektrodami. Jeśli błyski są nieregularne lub przyrząd w ogóle nie błyska, świeca zapłonowa jest niesprawna.Zaolejoną świecę zapłonową (zwracając szczególnie uwagę na jej wnętrze) należy przemyć w benzynie, oczyścić i wysuszyć. Czynności te nie pomagają jednak na długo, ponieważ wskutek wadliwego stanu technicznego silnika olej przedostaje się do komory sprężania i znów „zarzuca” świecę.Wskazania. Jeżeli silnik jest już znacznie zużyty, wskazana jest wymiana stosowanych dotychczas świec zapłonowych na nowe, o niż­szej wartości cieplnej.Jeżeli zastępcze świece zapłonowe często się zaolejają, należy stoso­wać świece o niższej wartości cieplnej.

Comments

comments