Zaolejenie tarczy sprzęgła

Objawy. Najczęściej o zaolejeniu okładzin tarcz sprzęgła świadczy poślizg i grzanie się sprzęgła (z wywietrzników w obudowie sprzęgła wydobywa się dym, w powietrzu czuć specyficzny zapach), choć luz pedału sprzęgła jest prawidłowy. W dalszej konsekwencji grozi to spa­leniem okładzin. Objawy towarzyszące — patrz punkt poprzedni.Przyczyny. Powodem zaolejenia okładzin tarczy sprzęgła jest zwy­kle przedostawanie się oleju ze skrzyni korbowej silnika lub skrzynki biegów przez uszczelniacze tylnego łożyska wału korbowego lub wałka wejściowego skrzynki biegów. W razie wystąpienia tego rodzaju prze­cieków olej zbierający się na dnie obudowy sprzęgła powinien wyciekać przez specjalny otwór ściekowy, znajdujący się w najniższej części obu­dowy. Jeżeli otwór ściekowy ulegnie zaślepieniu (np. przez zanieczysz­czenia), olej przedostający się do obudowy sprzęgła gromadzi się w co­raz większej ilości i następnie wskutek rozpryskiwania przez wirujące koło zamachowe zanieczyszcza okładziny tarczy sprzęgła.Naprawa. Zaolejenie okładzin ciernych usuwa się przez dokładne przemycie okładzin, współpracujących z nimi powierzchni i tarcz sprzę­gła naftą, benzyną lub płynem TRI. Jeżeli zabieg taki nie daje wyni­ków, najlepiej okładziny tarczy wymienić. Zaolejone sprzęgło można próbować przemyć wstrzykując benzynę przez wywietrzniki lub spe­cjalny otwór kontrolny i obracając jednocześnie wał korbowy silnika korbą rozruchową. Sprzęgło powinno być przy tym częściowo wyłą­czone. Benzyna gromadząca się w dolnej części obudowy powinna spły­wać przez otwór ściekowy. Jeżeli zabieg taki nie daje wyników, należy sprzęgło rozebrać i sprawdzić stan oraz stopień zużycia okładzin (patrz punkt poprzedni).Wskazania. Podczas każdego przeglądu technicznego pojazdu nale­ży czyścić otwór ściekowy w obudowie sprzęgła, znajdujący się pod kołem zamachowym. Trzeba pamiętać, że zbyt wysoki poziom oleju w skrzynce biegów powoduje przeciekanie oleju do sprzęgła. Luźnej zawleczki osadzonej niekiedy w otworze ściekowym nie należy usuwać, ponieważ drgając oczyszcza ona samoczynnie otwór.

Comments

comments