Zapowietrzenie hydraulicznego wyprzęgnika

W mechanizmie wyprzęgającym nacisk nogi kierowcy na pedał sprzę­gła jest przekazywany za pośrednictwem dźwigni, cięgieł oraz tulei wy­ciskowej na dźwigienki wyłączające sprzęgła. W mechanizmach hy­draulicznych nacisk na pedał przenoszony jest za pośrednictwem ukła­du hydraulicznego na wyprzęgnik. W niektórych samocho­dach z powietrznymi hamulcami nadciśnieniowymi spotyka się wyprzęgniki powietrzne (nadciśnieniowe — np. MAZ).Objawy. Wskutek zapowietrzenia się układu hydraulicznego wy­przęgnika sprzęgło po naciśnięciu na pedał nie wyłącza się całkowicie (sprężynuje lub pedał zapada się), przy czym występują podobne obja­wy, jak w razie zbyt dużego luzu pedału sprzęgła. Wówczas bowiem powietrze w układzie hydraulicznym pod naporem płynu zmniejsza swą objętość i ciśnienie nie jest w pełni przenoszone na tłoczysko wyprzęgnika sprzęgła.Przyczyny. Powodem zapowietrzania się hydraulicznego mechaniz­mu wyłączania sprzęgła jest zwykle niedostateczna ilość płynu w zbior­niku lub drobna nieszczelność układu, umożliwiająca wyciekanie pły­nu.Naprawa. Aby usunąć powietrze z układu hydraulicznego, należy dolać płynu hamulcowego do zbiornika pompy,w celu uzyskania wymaganego poziomu płynu w zbiorniku, podłączyć do gwintowanej końcówki korka zbiornika przewód gumowy pompkipowietrza i wytworzyć w zbiorniku niewielkie nadciśnienie. Następnie trzeba nałożyć przewód do odpowietrzania hamulców na głowiczkę za­woru przepustowego cylindra wyprzęgnika, a drugi koniec przewodu zanurzyć w płynie hamulcowym nalanym do niewielkiego naczynia.

Comments

comments