Zapowietrzenie układu hydraulicznego

Objawy. Zapowietrzenie układu hydraulicznego ujawnia się przez „zapadanie” się pedału pod naciskiem stopy, bez wyraźnych skutków hamowania. Ponadto wskutek sprężania powietrza w układzie pedał hamulca „sprężynuje”. W celu zwiększenia skuteczności hamowania trzeba kilkakrotnie szybko naciskać na pedał.Podczas naciskania na pedał hamulca powietrze zawarte w przewo­dach układu hydraulicznego pod naporem płynu hamulcowego ulega ściskaniu. W takiej sytuacji ciśnienie wytwarzane przez tłok w pompie hamulcowej nie jest przekazywane w pełni do roz­pieraczy, lecz zostaje zużyte na sprężenie powietrza.Przyczyny. Najczęstszym powodem przenikania powietrza do ukła­du hydraulicznego jest niedostateczna ilość płynu hamulcowego w zbiorniku pompy hamulcowej, w następstwie czego odsłonięty zostaje otwór kompensacyjny (lub przelewowy). Poziom płynu w zbiorniku pompy hamulcowej powinien zawsze sięgać 10 … 20 mm poniżej obrze­ża otworu wlewowego.Naprawa. Po stwierdzeniu zapowietrzenia hydraulicznego układu uruchamiającego hamulce, trzeba jak najszybciej usunąć powietrze z układu. Przebieg odpowietrzania.

Comments

comments