Zasiarczanienie płyt akumulatora

Objawy. Podczas wyładowania akumulatora maleje jego pojemność wskutek wydzielania się krystalicznego siarczanu ołowiu, który po­krywając płyty dodatnie twardą skorupą ogranicza udział części masy czynnej płyt w reakcjach chemicznych. Pokrycie płyt siarczanem oło­wiu (zasiarczanienie płyt) objawia się przez szybkie wyładowanie aku­mulatora. Podczas ładowania akumulatora o zasiarczanionych płytach (barwa płyt szara lub biaława) obserwuje się zwykle szybki wzrost tem­peratury i burzliwe „gazowanie” (gotowanie się) elektrolitu.Przyczyny. Zasiarczanienie płyt akumulatora jest następstwem je­go niewłaściwej obsługi. Zasiarczanieniu akumulatora sprzyja zwłasz­cza:-— chroniczne niedoładowywanie akumulatora,— brak dbałości o właściwy poziom elektrolitu w ogniwach,zbyt duża gęstość elektrolitu (np. wskutek dolania do ogniw aku­mulatora elektrolitu zamiast wody destylowanej),przechowywanie przez dłuższy czas rozładowanego akumulatora,rozładowywanie akumulatora poniżej dopuszczalnej granicy, np. włączanie rozrusznika, gdy akumulator jest na tyle rozładowany, że z ledwością może obracać wał korbowy silnika.Naprawa. Niewielkie zasiarczanienie akumulatora (zmniejszenie się pojemności akumulatora o 20 … 30% w stosunku do jego pojemności znamionowej) można usunąć przez kilkakrotne kolejno powtarzane na przemian ładowanie i rozładowywanie akumulatora prądem o małym natężeniu (normalny prąd ładowania nie usuwa dużych kryształów siarczanu ołowiu). Jeżeli zabieg taki nie daje rezultatu, akumulator na­leży oddać do naprawy (wymiany płyt).

Comments

comments