Zasilanie silników wysokoprężnych

Paliwo do cylindrów silnika wysokoprężnego wtryskiwane jest pod wysokim ciśnieniem, dopiero pod koniec suwów sprężania. Rozpylany wewnątrz cylindra olej napędowy miesza się gwałtownie z czystym powietrzem, silnie rozgrzanym wskutek uprzedniego sprężenia. W ten sposób bardzo szybko powstaje mieszanka paliwa z powietrzem, która ulega samoczynnemu zapłonowi z niewielkim opóźnieniem w czasie.Urządzenie wtryskowe doprowadzające olej napędowy do cylindrów silnika składa się w zasadzie z pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.Pompa wtryskowa odmierza dawki oleju napędowego i tło­czy je pod wysokim ciśnieniem do poszczególnych wtryskiwaczy. Po­nadto pompa wtryskowa zmniejsza lub zwiększa dawkowanie odpo­wiednio do obciążenia i prędkości obrotowej wału korbowego (dzięki oddziaływaniu regulatora szybkobieżności lub reagując na stopień wci­śnięcia pedału przyspieszenia). Zadanie wtryskiwacza polega na roz­pylaniu dawek paliwa wewnątrz komory spalania, przy czym każdy cylinder samochodowego silnika wysokoprężnego jest z reguły zasilany tylko przez jeden wtryskiwacz.Pompa wtryskowa i wtryskiwacze pracują z bardzo wysokimi ciśnie­niami roboczymi i wykazują dużą wrażliwość na drobne choćby nie­szczelności. Z tego względu dokładność wykonania ich najważniejszych części jest bardzo wysoka (np. luz między tłoczkiem i cylinderkiem w sekcji tłoczącej pompy wtryskowej nie powinien przekraczać 3 … 4 mikronów).Szybkiemu zużywaniu się tak dokładnie obrobionych części pompy wtryskowej i wtryskiwaczy zapobiec można tylko w jeden sposób — dostarczając do pompy wtryskowej przez układ zasilania bezwzględnie czystego oleju napędowego, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń mecha­nicznych.W tym celu w układ zasilania silnika wysokoprężnego wbudowane są zawsze filtry zapewniające możliwie dokładne usuwa­nie zanieczyszczeń mechanicznych z paliwa. Wkłady tego rodzaju fil­trów odznaczają się przeważnie dość wysokimi oporami przepływu. Wskutek tego olej napędowy prawie zawsze trzeba doprowadzać do pompy wtryskowej przy użyciu pompy zasilającej, przy czym często stosuje się pośredni zbiornik paliwa, zapewniający stałe nadciśnienie zasilania pompy wtryskowej.Pompa wtryskowa wyposażona jest zwykle w regulator szybkobież­ności (nazywany inaczej regulatorem prędkości obrotowej albo regu­latorem obrotów) i przyspieszacz wtryskiwania (czyli regulator wyprze­dzenia wtryskiwania). W niektórych silnikach sekcje tłoczące i wtryskiwacze są zespolone w specjalne urządzenia — tzw. pompo-wtryskiwacze . Regulację ilości paliwa wtryskiwanego jedno­razowo do cylindrów uzyskuje się przez zmianę początku lub końca tło­czenia paliwa przez sekcje tłoczące pompy wtryskowej albo pompo–wtryskiwacze. Można również regulować jednocześnie początek i ko­niec tłoczenia.Pompa wtryskowa umocowana jest zwykle na kadłubie silnika (na specjalnym nadlewie) w położeniu pionowym lub skośnie (niekiedy leżąco), tak aby dostęp do przedniej ścianki pompy (z pokrywą mecha­nizmu napędu sekcji) był jak najłatwiejszy.Wałek kułaczkowy pompy wtryskowej powinien być tak ustawiony w stosunku do wału korbowego silnika, aby wtryskiwanie paliwa do komory spalania rozpoczynało się z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do zwrotów zewnętrznych tłoków w poszczególnych cylin­drach.Znaczna większość wszystkich niedomagań silnika wysokoprężnego polega na nieprawidłowym działaniu lub uszkodzeniach instalacji pa­liwowej, albo stanowi ich pośrednie następstwo.

Comments

comments