Zatarcie łożysk wału rozrządu

Objawy. Zatarcie łożysk wału rozrządu jest przypadkiem bardzo rzadkim. W razie zacierania się walu rozrządu w łożyskach, silnik albo zwalnia stopniowo swój bieg i w końcu przestaje w ogóle pracować, albo też zatrzymuje się nagle, czemu towarzyszy trzask wewnątrz sil­nika, spowodowany zerwaniem się łańcucha rozrządu lub wyłamaniem się zębów koła zębatego wału rozrządu.Przyczyny. Zatarcie łożysk wału rozrządu jest prawie zawsze skutkiem niedostatecznego ich smarowania w następstwie braku lub utrudnionego dopływu oleju z układu smarowania silnika.Naprawa. Zatarte łożyska wału rozrządu naprawia się zwykle przez wymianę tulei łożyskowych i wygładzenie czopów ło­żyskowych wału rozrządu (lub ich przeszlifowaniu — w razie potrzeby).Jeżeli czopy łożyskowe wału rozrządu współpracują bezpośrednio z materiałem kadłuba silnika, w przypadku zatarcia łożysk wału roz­rządu trzeba nieco rozwiercić otwory łożyskowe. Wał rozrządu można wówczas naprawić przez chromowanie lub napawanie i szlifowanie, przy czym otwory łożyskowe rozwierca się wtedy na wymiar czopów wału rozrządu. Metoda taka jest jednak dość kłopotliwa, w związku z czym w omawianym przypadku przeważnie czopy wału korbowegonaprawia się przez szlifowanie, a otwory w kadłubie silnika roztacza się i wciska w nie tuleje żeliwne lub brązowe.Podwymiarowe tuleje łożyskowe wału rozrządu mają średnicę zewnętrzną równą średnicy tulei o wymiarze nominalnym, co umożli­wia wciśnięcie ich do otworów w kadłubie bez ich rozwiercania. Po wciśnięciu tulei do otworów w kadłubie, roztacza się je stosownie do podwymiarów naprawczych, na które przeszlifowuje się czopy wału rozrządu. W celu zapewnienia współosiowości wszystkich tulei łożysko­wych obrabia się je jednocześnie za pomocą długiego i dostatecznie sztywnego wrzeciona z nożami lub rozwiertakami. Podstawą do usta­wienia wrzeciona przyrządu do roztaczania tulei łożyskowych wału roz­rządu są otwory gniazd panewek łożysk głównych wału korbowego. Nierównoległość osi obrotu wału rozrządu oraz wału korbowego nie po­winna przekraczać 0,05 mm (na całej ich długości).

Comments

comments