Zatarcie się tłoka

Objawy. Początki zatarcia się tłoków (szczególną ostrożność pod tym względem należy zachować w okresie docierania) sygnalizuje zwykle tzw. chwytanie tłoka, sprawiające wrażenie jakby chwilowego dła­wienia silnika lub nagłego krótkotrwałego hamowania.O zatarciu się tłoków świadczy nagłe zatrzymanie się silnika, przy czym wał korbowy zostaje zablokowany i nie można go przekręcić ani rozrusznikiem, ani też korbą ręczną. Następstwem zatarcia się tłoka może być urwanie korbowodu i zwichrowanie wału korbowego, co w konsekwencji pociąga zwykle za sobą poważne uszkodzenie kadłuba silnika.Przyczyny. Najczęściej zatarcie się tłoka jest następstwem jednej z niżej wymienionych przyczyn:nadmierne obciążenie niedotartego silnika (zbyt wysoka prędkość obrotowa wału korbowego, długotrwałe rozwijanie pełnej mocy);zastosowanie nieodpowiedniego materiału na tłoki (np. o zbyt du­żym współczynniku rozszerzalności cieplnej, co powoduje tzw. „puchnięcie” tłoka) lub niewłaściwe dopasowanie tłoka do cylindra (zbyt mały luz tłoka w cylindrze);niedostateczne smarowanie gładzi cylindra (niedostateczna ilość oleju w obiegu, usterki układu smarowania) lub użycie niewłaści­wego gatunku oleju do danego silnika;silne przegrzanie silnika (nieprawidłowe działanie układu chłodzenia lub smarowania).Naprawa. Uszkodzenia spowodowane zatarciem się tłoka (poryso­wanie gładzi cylindra lub uszkodzenie kadłuba) usunąć może tylko war­sztat naprawczy, ponieważ w takim przypadku trzeba zweryfikować cały układ korbowy i usunąć ewentualne usterki oraz uszkodzenia po­zostałych części układu.Jeżeli w następstwie zatarcia się tłoka uległa porysowaniu gładź cy­lindra, wówczas należy cylindry przeszlifować lub wymienić tuleje cy­lindrów i wstawić nowe tłoki. Jeśli gładź cylindra nie jest uszkodzona lub rysy są niewielkie, wówczas można ograniczyć się do zaczyszczenia gładzi i wymiany samych tłoków lub pierścieni tłokowych.Wskazania. Aby zapobiec możliwości zatarcia się tłoków należy:prawidłowo przeprowadzać docieranie silnika (nie dopuszczać do przeciążenia lub przegrzewania się silnika),stosować właściwy gatunek oleju silnikowego,regularnie wymieniać olej silnikowy i czyścić filtry oleju,sprawdzać prawidłowość działania układów smarowania i chłodze­nia.

Comments

comments