Zawieszanie się zaworów

Objawy. O zawieszaniu się zaworu w prowadnicy sygnalizują naj­częściej następujące objawy:nieregularna praca silnika i spadek jego mocy użytecznej,„strzelanie” w tłumiku lub w gaźniku (zależnie od tego, który zawór zawiesza się).Przyczyny. Zawieszanie się zaworu w prowadnicy może być spo­wodowane jejdną z następujących przyczyn.2.Zbyt mały luz między trzonkiem zaworu a gładzią otworu w pro­wadnicy. Podczas pracy silnika z dużym obciążeniem, części jego na­grzewają się coraz silniej, wskutek czego maleje luz trzonka zaworu w prowadnicy, co łatwo doprowadza do zakleszczenia się lub zatarcia trzonka zaworu w prowadnicy. Większą skłonność do zawieszania się wykazuje zawór wydechowy pracujący w wyższych temperaturach niż zawór ssący. Podczas rozruchu lub jałowego biegu silnika, kiedy części nie są jeszcze należycie nagrzane, objawy zawieszania się zaworów (a więc i nieregularności w pracy silnika) mogą nawet w ogóle nie występować.3.Zapieczenie się trzonka zaworu w prowadnicy. Wskutek przegrza­nia silnika (co może mieć miejsce np. podczas docierania lub w razie przeciążenia silnika) olej smarujący trzonki zaworów ulega zwęgleniu i przywiera do pracujących powierzchni trzonków oraz prowadnic za­worów powodując zwiększone opory tarcia, a często nawet i zawiesza­nie się zaworu. Zapiekaniu ulegają zwłaszcza zawory wydechowe. Skłonność zaworów do zapiekania się wzrasta w razie stosowania nie­właściwego gatunku oleju silnikowego.4.Skrzywienie trzonka zaworu. W razie niewielkiego nawet od­kształcenia się trzonka zaworu, np. wskutek niedopatrzenia podczas składania silnika, zawór nie tylko wykazuje skłonność do zawieszenia się w prowadnicy, lecz również niezupełnie przylega do gniazda, co uniemożliwia oczywiście uzyskanie wymaganego stopnia szczelności.Naprawa. Zakleszczony lub wykazujący skłonność do zawieszania się zawór należy wybudować, po czym dokładnie przemyć jego trzonek oraz prowadnicę naftą i oczyścić za pomocą stalowej szczotki. Przed ponownym założeniem zaworu należy najpierw zwilżyć jego trzonek olejem silnikowym. W razie zgięcia trzonka zaworu można go wypro­stować w sposób pokazany na rysunku 2-76.Wskazania. Po wykonaniu niezbędnych zabiegów usuwających skłonność zaworów do zawieszania się należy sprawdzić, czy zawory wykazują dostateczną szczelność i w razie potrzeby dotrzeć lub prze-szlifować grzybki i gniazda zaworów.

Comments

comments