Zawilgocenie cewki zapłonowej

Objawy. Wskutek zawilgocenia cewki zapłonowej rozruch silnika sprawia trudności lub jest wręcz niemożliwy. Jeśli nawet silnik można uruchomić, to bieg jego jest wówczas nierównomierny, w wyniku zbyt słabego iskrzenia między elektrodami świec zapłonowych. Woda będąc dobrym przewodnikiem elektryczności sprawia, że prąd wysokiego na­pięcia spływa najkrótszą drogą po wilgotnej powierzchni na masę.Przyczyny. Powodem zawilgocenia cewki zapłonowej jest najczę­ściej zalanie jej wodą podczas mycia samochodu lub w czasie jazdy w terenie (np. podczas przejeżdżania brodu).Naprawa. Zawilgoconą cewkę zapłonową trzeba osuszyć, wyciera­jąc ją suchą szmatką (lub zamszową skórką). Następnie należy położyć cewkę zapłonową w ciepłym, ale niezbyt gorącym miejscu. Trzeba zwracać przy tym uwagę na dokładne osuszenie gniazda przewodu wy­sokiego napięcia. W razie niezupełnego wysuszenia tego gniazda, koń­cówka przewodu wysokiego napięcia może ulec korozji podczas pracy silnika.Wskazania. Podczas mycia pojazdu należy osłaniać instalację elek­tryczną, a zwłaszcza układ zapłonowy (świece, rozdzielacz, cewkę itp.), aby ochronić ją od zawilgocenia.

Comments

comments