Zbyt duża przepustowość dyszy paliwa biegu jałowego