Zbyt duża przepustowość głównej dyszy paliwa

Objawy. Na zbyt dużą przepustowość głównej dyszy paliwa wskazu­ją najczęściej następujące objawy:nieregularna praca silnika w zakresie wysokich prędkości obroto­wych; wskutek zbyt dużej przepustowości głównej dyszy gaźnik wy­twarza zbyt bogatą mieszankę, która nie spala się całkowicie w cy­lindrach, lecz dopala się jeszcze w rurze wydechowej („strzelanie” w tłumik);podczas szybkiego biegu silnika z rury wydechowej wydobywa się czarny dym (typowy objaw zasilania silnika zbyt bogatą mieszanką);silnik przegrzewa się; mieszanka zbyt bogata nie spala się całkowi­cie ze względu na niedomiar tlenu; w takiej, sytuacji proces spala­nia trwa znacznie dłużej, niekiedy przez cały suw rozprężania, co powoduje silne nagrzanie się ścianek cylindra i głowicy, stykają­cych się w takiej sytuacji znacznie dłużej z gazami spalinowymi o wyższej temperaturze;intensywne tworzenie się nagaru w komorach spalania, na denkach tłoków i zaworach; objaw taki w zasadzie uwidacznia się dopiero po zdjęciu głowicy, lecz w razie stuków i nierównomiernej pracy silni­ka (świadczących o samozapłonach) można z góry wnioskować, że komory spalania są silnie zanieczyszczone nagarem;silny zapach paliwa w oleju wypełniającym miskę olejową silnika; nadmiar paliwa zawartego w zbyt bogatej mieszance skrapla się na ściankach cylindrów i dostaje się następnie do miski olejowej.Przyczyny. Zbyt duża przepustowość dyszy głównej jest następ­stwem nieprawidłowego doboru dyszy lub jej rozkalibrowania (na przy­kład wskutek czyszczenia twardym przedmiotem).W niektórych typach gaźników, m. in. serii K-22 (samochody GAZ) zastosowana jest iglica regulacyjna. Przez pokręcanie główki zmienia się przekrój głównej dyszy paliwa, a tym samym jej przepustowość W takich gaźnikach przyczyna może być niewłaściwe ustawienie iglicy regulacyjnej (patrz punkt 2.7.34).Naprawa. Zużytą lub niewłaściwe dobraną dyszę paliwa należy wy­mienić na nową.W przypadku gaźników z iglicą regulacyjną należy prawidłowo usta­wić iglicę regulacyjną według wskazań instrukcji obsługi danego typu gaźnika lub samochodu.Wskazania. Jeżeli gaźnik ma dyszę kompensacyjną, prawidłowy skład mieszanki osiąga się dopiero wskutek jednoczesnego działania dwóch rozpylaczy (głównego i kompensacyjnego), przy czym istotne znaczenie mają właściwości każdej z dysz paliwa. Ponieważ dysza głów­na pracuje w inny sposób niż kompensacyjna, każdy z rozpylaczy trzeba kontrolować oddzielnie. Nadmierna przepustowość głównej dyszy pa­liwa powoduje zbyt duże zużycie paliwa w okresie pełnego obciążenia silnika i wysokiej prędkości obrotowej. Nadmierna przepustowość dyszy kompensacyjnej objawia się przede wszystkim zbyt dużym zu-życiem paliwa podczas pracy silnika z częściowym obciążeniem lub nie­wielką prędkością obrotową.W gaźnikach dwugardzielowych należy zwracać baczną uwagę na prawidłowość działania przepustnic.

Comments

comments