Zbyt duża sztywność resorów

Objawy. Zbytnia sztywność sprężystych elementów zawieszenia po­woduje, że podczas ruchu samochodu nadwozie drga i trzęsie, podobnie jak w razie rozwijania zbyt dużej prędkości przez pojazd po nierównej drodze.Przyczyny. Powodem zbyt dużej sztywności resorów jest naj­częściej zastąpienie pękniętych piór nietypowymi, o zbyt dużej szero­kości lub grubości, albo wstawienie do resoru dodatkowych piór.Ponadto przyczyną zbytniej sztywności zawieszenia może być zanie­czyszczenie lub skorodowanie piór resorów, co utrudnia ich ślizganie się po sobie. Brak smaru między piórami powoduje zwiększone tarcie między nimi i usztywnienie resorów.Naprawa. Aby przywrócić prawidłową elastyczność zawieszenia, należy wyjąć z resorów dodatkowo wstawione pióra lub wymienić zbyt grube pióra na nowe o prawidłowej grubości. Jeśli resory nie były przez długi okres czasu smarowane, trzeba zdjąć ściągacze, podnieść nadwozie, aby rozluźnić pióra resoru i wprowadzić między nie odpo­wiednią ilość smaru stałego zmieszanego z grafitem.Wskazania. Należy pamiętać, że zbyt sztywne resorowanie przy­spiesza zużycie zarówno nadwozia, jak i podwozia samochodu.Zwiększenie trwałości resoru oraz utrzymanie jego właściwej ela­styczności osiąga się przez okresowe smarowanie piór. Resory nie za­bezpieczone należy smarować co 2500 … 3000 km przebiegu, resory w pokrowcach dwa razy do roku. Smarowanie resorów po­lega na wprowadzaniu smaru grafitowego między pióra przesuwające się po sobie podczas odkształcania resoru. Przed smarowaniem pióra resorów należy przemyć naftą i osuszyć sprężonym powietrzem.Usztywnienie resorów nie zwiększa bynajmniej nośności pojazdu, gdyż inne jego części nie są przystosowane do przenoszenia większych obciążeń.

Comments

comments