Zbyt duże dawkowanie paliwa

Objawy. Jeżeli dawkowanie paliwa przez pompę wtryskową jest zbyt duże, wyraźnie zwiększa się zużycie paliwa, a spaliny uchodzące z rury wydechowej zawierają czarny dym.Zaznaczyć tu należy, że spaliny ulatujące z rury wydechowej pracu­jącego silnika wysokoprężnego mogą mieć rozmaite zabarwienie: czar­ne, niebieskie lub białe (mleczne — jasnoszare). Niebieski kolor spalin świadczy o spalaniu się w cylindrach oleju silnikowego. Biała, mleczna lub jasnoszara barwa spalin (widoczna najlepiej zimą w czasie mrozu) nie sygnalizuje żadnego niedomagania, ponieważ jest skutkiem gwał­townego skraplania się pary wodnej, zawartej w spalinach.Jeżeli z rury wydechowej wydobywają się czarne lub brunatne spaliny, wskazuje to na nieprawidłowy przebieg procesów Spalania w cylindrach, wskutek niewłaściwego stosunku ilości wtryskiwanego paliwa do ilości zasysanego powietrza (zbyt duże dawkowanie). Nie należy przy tym zapominać, że silnik może chwilowo dymić w razie krótkotrwałego odciążenia lub kiedy prędkość obrotowa wału korbo­wego nie wzrosła jeszcze dostatecznie, choć dawkowanie już znacznie wzrosło (np. po gwałtownym naciśnięciu na pedał przyspieszenia).Silnik wysokoprężny dymi również w razie zbyt małego wyprzedze­nia wtryskiwania, ponieważ rozpylane w cylindrach dawki paliwa nie mogą się zupełnie spalić i część niespalonego paliwa w postaci sadzy wydostaje się z rury wydechowej, tworząc charakterystyczny czarno–brunatny dym.Przyczyny. Powodem dostarczania przez pompę wtryskową zbyt dużych ilości paliwa do cylindrów jest niewłaściwa regulacja dawko­wania jednej, kilku lub wszystkich sekcji tłoczących. Z reguły po­wodem jest nieprawidłowe wyregulowanie pompy wtryskowej podczas przeglądu okresowego lub po naprawie, albo też w następstwie prób na­prawy pompy wtryskowej przez kierowcę.Jeżeli dawkowanie pompy wtryskowej jest prawidłowo wyregulo­wane i wtryskiwacze działają sprawnie, przyczyną pojawiania się czar­nego dymu w spalinach mogą być tylko niedomagania innych układów lub mechanizmów silnika, a mianowicie:nieprawidłowe ustawienie rozrządu lub niewłaściwe luzy zaworów (wskutek czego napełnienie cylindrów powietrzem jest niedostatecz­ne);nieszczelność zaworów (ssących lub wydechowych);silne zanieczyszczenie filtru powietrza (zanieczyszczony filtr po­wietrza wskutek zwiększonych oporów wewnętrznych przepuszcza do cylindrów silnika mniejsze ilości powietrza niż jest to wymagane do prawidłowego ich napełnienia).We wspomnianych sytuacjach pompa wtryskowa doprowadza wprawdzie do wtryskiwaczy właściwe ilości paliwa, ale jednocześnie są one zbyt duże w stosunku do zmniejszonych ilości powietrza, jakie znajdują się w cylindrach pod koniec suwów ssania. Podobne zjawisko obserwuje się w razie nadmiernego zużycia gładzi cylindrów i pierście­ni tłokowych, w wyniku silnych przedmuchów do skrzyni korbowej powietrza sprężonego w cylindrach.Naprawa. Jeżeli pompa wtryskowa doprowadza do wtryskiwaczy zbyt duże dawki paliwa, a jednocześnie stan techniczny silnika nie budzi zastrzeżeń, wówczas pompę należy oddać do zbadania i wyregu­lowania w odpowiednim zakładzie specjalistycznym.Wskazania. Silnik wysokoprężny nie powinien dymić. W razie po­jawienia się czarnego dymu w spalinach przy normalnej pracy silnika, należy natychmiast rozpoznać i usunąć przyczynę takiego niedomaga­nia.

Comments

comments