Zbyt duże luzy zaworów

Objawy. Zbyt duży luz zaworu powoduje, że zawór otwarty jest kró­cej w porównaniu do czasu otwarcia zaworu w razie prawidłowego luzu (zawór otwiera się później i zamyka się wcześniej niż w razie prawidłowego luzu). Wynikiem tego jest gorsze napełnienie cylindra mieszanką (w razie zbyt dużego luzu zaworu ssącego) i mniej dokładne opróżnienie cylindra ze spalin (w razie zbyt dużego luzu zaworu wyde­chowego), co pociąga za sobą dotkliwy spadek mocy silnika. Wpływ tego rodzaju zmniejszenia się okresów otwarcia zaworów na spadek mocy silnika uwydatnia się szczególnie wyraźnie w zakresie wysokich prędkości obrotowych wału korbowego. Wskutek nadmiernego luzu zaworów słychać charakterystyczne dźwięczne stuki zaworów, przypo­minające klepanie.Stukanie w wyniku zbyt dużych luzów zaworów można odróżnić od stuków wywoływanych przez zbyt luźny tłok lub sworzeń tłokowy według jednego z następujących sposobów:przez wyłączanie poszczególnych świec zapłonowych; stukanie za­worów nie ulega zmianie, zaś stukanie tłoka lub sworznia słabnie albo całkowicie zanika;przez wsuwanie blaszki szczelinomierza między trzonek zaworua popychacz podczas pracy silnika; jeżeli stukanie zanika, świadczy to, że tam właśnie luz zaworu jest zbyt duży; natomiast stukanie tłoka lub sworznia podczas tej próby w ogóle nie zmienia nasilenia;— przez przyciskanie palcem dźwigienki zaworu (w silniku górnozaworowym); po natrafieniu na zawór, którego luz jest zbyt duży, stu­kanie zanika.Przyczyny. Luzy zaworów mogą się zwiększyć wskutek obluzowa­nia się śruby regulacyjnej w następstwie zużycia części mechanizmu rozrządu.Naprawa. Naprawa polega na prawidłowym wyregulowaniu luzów zaworów.Wskazania. Lekceważenie obowiązku okresowej regulacji luzów zaworów prowadzi do wybicia i wypalenia gniazd zaworów i grzybków zaworów, rozklepywania się stopek trzonków zaworów oraz przedwcze­snego zużycia krzywek wału rozrządu. Niezależnie od obowiązku okre­sowego regulowania luzów7 zaworów zabieg ten należy natychmiast wy­konać w każdym przypadku, kiedy stwierdzi się stukanie zaworów.

Comments

comments