Zbyt duży odstęp styków przerywacza

Objawy. Wskutek zbyt dużego odstępu styków przerywacza silnik nie może pracować z wysoką prędkością obrotową, ponieważ zanim styki zdążą się zupełnie zewrzeć, następny garb krzywki zmusza już je do ponownego rozwarcia. Taki sposób pracy przerywacza powoduje nieregularność i przerwy w pracy silnika. Natomiast po zwolnieniu bie­gu silnik pracuje prawidłowo.Podobne objawy występują w razie osłabienia sprężyny ruchomego styku przerywacza (młoteczka), wskutek czego nie zawsze zamyka on obwód uzwojenia pierwotnego. Osłabioną sprężynę trzeba od razu wy­mienić na nową (patrz punkt następny).Należy nadmienić, że zbyt duży odstęp styków powoduje ponadto ich przedwczesne wybicie, ponieważ styki uderzają wówczas dość silnie o siebie, co jeszcze bardziej powiększa odległość między nimi. Zwięk­szenie odstępu styków zwiększa nieznacznie wyprzedzenie zapłonu.Przyczyny. Powodem powstania zbyt dużego odstępu między stykami przerywacza może być albo rozlegulowanie się przerywacza podczas pracy silnika, albo też nadmierne zużycie styków wskutek zbyt długiego okresu ich pracy.Naprawa. Jak w punkcie poprzednim.Wskazania. Podczas okresowej kontroli przerywacza należy spraw­dzać dynamometrem napięcie sprężyny młoteczka (dźwigni) przerywacza. Napięcie sprężyny ruchomego styku ma bowiem duży wpływ na pracę silnika i szybkość zużywania się przerywacza.Jeżeli sprężyna napięta jest zbyt słabo, silnik pracuje nierówno­miernie (przerwy w zapłonie) w zakresie wysokich prędkości obroto­wych. W razie zbyt silnego napięcia sprężyny przerywacza szybszemu zużyciu ulega stopka ślizgowa i krzywka garbów.

Comments

comments