Zbyt intensywne chłodzenie silnika

W razie nadmiernego chłodzenia silnika w wyniku zmywania oleju z gładzi cylindrów przez wykroplone wewnątrz cylindrów paliwo, znacznie wzmaga się zużycie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych. Jednocześnie przenikające do skrzyni korbowej ciekłe paliwo rozcieńcza stopniowo olej silnikowy, co oczywiście pogarsza także warunki smaro­wania części układu korbowego i mechanizmu rozrządu (porównaj punkt 2.5.2).Objawy. Typowe objawy przechłodzenia silnika są następujące:wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej (lampka kontrolna) sygna­lizuje zbyt niską temperaturę cieczy w czasie pracy silnika;mimo stosunkowo znacznego obciążenia silnika nie podnosi się tem­peratura cieczy chłodzącej.Przyczyny. Przyczyną przechłodzenia silnika mogą być: niespraw­ność żaluzji, zacięcie się termostatu w otwartym położeniu (patrz punkt 2.6.17) i niska temperatura zewnętrzna, (mroźne dni zimowe) i wynika­jące stąd intensywne odprowadzanie ciepła z chłodnicy (kierowca nie założył pokrowca ocieplającego). W niektórych samochodach (np. FIAT 125P) stosowany jest wentyla­tor włączany elektromagnetycznie. Dzięki takiemu urzą­dzeniu silnik chłodzony jest przez wentylator jedynie wtedy, gdy istnie­je taka potrzeba (gdy temperatura przekracza 82°C), a więc przeciw­działa ono przechłodzeniu silnika.Naprawa. Uszkodzone elementy układu chłodzenia (żaluzje) należy naprawić. Uszkodzony termostat trzeba wymienić. Na chłodnicę założyć pokrowiec ocieplający i regulować przepływ zimnego powietrza przez przesłanianie rdzenia chłodnicy odpowiednim odsłonięciem okie­nek pokrowca. W razie braku pokrowca ocieplającego, chłodnicę należy przykryć kocem, przesłonić jej rdzeń na czas jazdy wojłokiem albo na­wet zasłonić dolną część chłodnicy kawałkiem tektury.Wskazania. Silnik stojący dłuższy czas na wolnym powietrzu, w szczególności w okresie zimowym, jest wychłodzony i należy go przed rozpoczęciem jazdy rozgrzać na tyle, aby po ruszeniu z miejsca (po­czątkowo na niższym biegu) pracował całkowicie równomiernie.Podczas uruchamiania silnika w temperaturze poniżej 0°C nie należy nalewać zimnej wody do chłodnicy, gdyż można w ten sposób spowodo­wać zamrożenie chłodnicy (patrz punkt 2.6.9). Wodę należy wlewać do­piero po upływie około minuty po uruchomieniu silnika.Kierowca powinien pamiętać o niekorzystnym wpływie niskiej tem­peratury na pracę silnika i wynikającym z przechłodzenia silnika wzmożonym zużyciu gładzi cylindrów. Z tego względu zalecane jest podczas uruchamiania silnika w zimie wlewanie do chłodnicy wody podgrzanej, a w drodze zabezpieczenie chłodnicy odpowiednim pokrow­cem i regulowanie większym lub mniejszym odsłonięciem okien po­krowca temperatury cieczy chłodzącej.

Comments

comments