Zbyt lekki pływak

Objawy. Na zbyt niski poziom paliwa w komorze pływakowej gaźni­ka (zubożenie mieszanki), wskutek zbyt małego ciężaru pływaka, wska­zują zwykle następujące objawy:„strzelanie” w gaźnik (wskutek zubożenia mieszanki),utrudniony rozruch silnika (zwłaszcza zimnego),spadek mocy rozwijanej przez silnik,przegrzewanie się silnika.Przyczyny. Powodem zbyt niskiego poziomu paliwa w komorze pływakowej gaźnika jest najczęściej:założenie zastępczego, zbyt lekkiego pływaka (z gaźnika innego ty­pu);zasilanie silnika cięższym paliwem niż dotychczas stosowane; pły­wak w paliwie ciężkim zanurza się zbyt płytko, wskutek czego po­ziom paliwa w komorze pływakowej gaźnika jest zbyt niski.

Comments

comments