Zbyt luźne umocowanie akumulatora

Objawy. Zbyt luźno umocowany akumulator można przesunąć lub poruszyć ręką. Oprócz tego można zauważyć skłonność do częstego luzowania się zacisków na czopach biegunowych akumulatora.Przyczyny. Zbyt luźne umocowanie akumulatora jest prawie za­wsze następstwem niedopatrzenia w obsłudze. Niekiedy powodem takiej usterki jest uszkodzenie śrub mocujących akumulator w gnieździe.Naprawa. Zbyt luźno umocowany akumulator należy unieruchomić w jego gnieździe (stosując np. dodatkowe podkładki). W razie uszkodze­nia śrub mocujących trzeba wymienić je na nowe.Wskazania. Zbyt luźno umocowany akumulator może przesuwać się w gnieździe i uderzać o ścianki gniazda, wskutek czego wykrusza się czynna masa płyt, a więc ulegają one szybko zniszczeniu. Zakładając akumulator do samochodu należy go mocno osadzić w gnieździe. Okre­sowo trzeba sprawdzać prawidłowość umocowania akumulatora i w ra­zie wykrycia luzów od razu dociągnąć śruby mocujące. Jednocześnie na­leży sprawdzić umocowanie zacisków przewodów, które w razie obluzo­wania się akumulatora mają skłonność do odłączania się od czopów biegunowych.

Comments

comments