Zbyt małe dawkowanie paliwa

Objawy. Jeżeli pompa wtryskowa doprowadza do wtryskiwaczy zbyt małe ilości paliwa, silnik wykazuje zmniejszoną zrywność i nie rozwija pełnej mocy użytecznej.Przyczyny. Najczęściej pompa wtryskowa doprowadza zbyt małe ilości paliwa do wtryskiwaczy wskutek jednego z niżej wyszczególnio­nych powodów:niewłaściwa regulacja dawkowania (nieprawidłowe ustawienie zę­batki),zanieczyszczenie lub zapowietrzenie przewodów paliwa,nadmierne zużycie zespołów cylinderka i tłoczka (przedwczesne zużycie zespołów cylinderka i tłoczka jest następstwem stosowania paliwa zawierającego zanieczyszczenia mechaniczne),nieszczelność złączy przewodów wysokiego ciśnienia (przewody mię­dzy pompą wtryskową a wtryskiwaczami),zanieczyszczenie lub nadmierne zużycie zaworków odcinających w pompie wtryskowej,pęknięcie lub osłabienie sprężyny zaworka odcinającego,pęknięcie sprężyny powrotnej jednego z tłoczków w pompie wtry­skowej,zluzowanie się cięgła między zębatką sterującą dawkowaniem a dźwignią regulatora szybkobieżności (dotyczy regulatorów nastaw­nych).Zbyt małe dawkowanie paliwa przez pompę wtryskową może być również następstwem niedomagań układu zasilania. Podobne objawy w pracy silnika występują ponadto w razie usterek i nieprawidłowości w działaniu wtryskiwaczy.Naprawa. Jeżeli stwierdza się, że pompa wtryskowa doprowadza do wtryskiwaczy zbyt małe ilości paliwa, choć cały układ zasilania i wtry-skiwacze działają sprawnie, pompę wtryskową należy oddać do od­powiedniego zakładu specjalistycznego w celu zbadania i ewentualnej regulacji lub naprawy (patrz punkt 1.6.4.3). Kiedy powodem niedoma­gania jest nieprawidłowe rozpylanie paliwa, źle pracujące wtryskiwacze trzeba wymienić.

Comments

comments