Zbyt mały luz pedału sprzęgła

Objawy. Wskutek zbyt małego luzu pedału sprzęgła lub braku luzu w ogóle widełki wyłączania sprzęgła naciskają po zwolnieniu pedału na tuleję wyłączającą, wskutek czego sprzęgło nie może się całkowicie włączyć. W rezultacie sprzęgło przekazuje napęd z pośliz­giem — zwłaszcza w razie dużego obciążenia silnika (samochód nie osiąga swej największej prędkości ruchu; podczas ruszania z miejsca wzrost prędkości następuje powoli). Wskutek poślizgu sprzęgło nad-miernie się rozgrzewa (pojawia się specyficzny zapach), a okładziny cierne tarczy sprzęgła ulegają przedwczesnemu zużyciu lub nawet spa­leniu. Ponadto przedwcześnie zużywa się łożysko oporowe wyprzęgnika oraz zwiększa się zużycie paliwa przez silnik.Przyczyny. Dźwignia wyciskająca połączona jest z pedałem sprzę­gła za pomocą sztywnych lub elastycznych (linka w pancerzu) cięgieł albo za pośrednictwem hydraulicznego mechanizmu wyłączającego.Brak luzu lub zbyt mały jałowy skok pedału sprzęgła może być spowodowany rozregulowaniem się wyprzęgnika sprzęgła wskutek braku należytej obsługi, niewłaściwym wyregulowaniem luzu pedału sprzęgła albo nadmiernym zużyciem części (zwłaszcza okładzin tarczy sprzęgła).W mechanizmach ze sztywnymi cięgłami niedomagania polegają na zużyciu sworzni łączących lub łożyskujących cięgła, albo dźwigni po­średnich. Niedomagania elastycznych cięgieł polegają na rozwinięciu się linki albo przetarciu pancerza. W wyprzęgnikach hydraulicznych niedomagania polegają najczęściej na zapowietrzeniu układu.Naprawa. Niedomaganie należy usunąć przez regulację jałowego skoku pedału sprzęgła (patrz punkt 1.6.5). Regulacja polega na takim ustaleniu cięgieł i dźwigni układu uruchamiającego sprzęgło, aby skok pedału od początku jego ruchu do początku wyłączania sprzęgła (wy­czuwalny opór pedału), tj. do chwili zetknięcia łożyska wyciskowego z dźwigienkami wyłączającymi sprzęgło, odpowiadał wielkości określo­nej dla danego typu pojazdu w instrukcji obsługi (jałowy skok pedałusprzęgła wynosi przeciętnie 25 … 50 mm). Każdy kierowca powinien znać prawidłowy jałowy skok pedału sprzęgła powierzonego mu samo­chodu i umieć samodzielnie wyregulować luz pedału sprzęgła.Wskazania. Jałowy skok pedału sprzęgła należy kontrolować okre­sowo i w razie potrzeby od razu prawidłowo wyregulować, sprawdza­jąc przy tym stan sprężyny odciągającej pedał. Zupełne wyciśnięcie pedału (skok wynoszący 100 . .. 150 mm) powinno całkowicie wyłączać sprzęgło.

Comments

comments