Zbyt niski poziom paliwa w zbiorniku

Objawy. Jeżeli zapas paliwa w zbiorniku jest zbyt mały, zwykle można zaobserwować następujące objawy:silnik pracuje nierównomiernie, „strzela” w gaźnik, a wreszcie przestaje pracować i nie daje się ponownie uruchomić;wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku wskazuje „zero”.Przyczyny. Zdarza się często niedoświadczonym kierowcom, że w razie nieregularnej pracy silnika, wskazującej na niedomagania ukła­du zasilania, zaczynają czyścić przewody, gaźnik lub pompę paliwa, albo też kontrolują nawet działanie układu zapłonowego. Czynią to wszyst­ko, aby znaleźć przyczynę stwierdzonego niedomagania, zamiast przede wszystkim upewnić się, czy w zbiorniku znajduje się dostateczny zapas paliwa.Należy pamiętać, że z chwilą zauważenia nieprawidłowości w pracy silnika należy najpierw sprawdzić, czy przyczyną niedomagań nie jest przypadkiem zbyt niski poziom paliwa w zbiorniku. Do wykrywania przyczyn usterek należy przystępować dopiero po upewnieniu się, że zapas paliwa w zbiorniku jest wystarczający.Naprawa. Zbiornik paliwa napełnić paliwem. Przed uruchomieniem silnika dźwignią ręczną pompy paliwa (jeśli jest) podpompować paliwo w celu napełnienia komory paliwowej gaźnika.Wskazania. Kierowca powinien zawsze przed wyjazdem sprawdzić napełnienie wszystkich zbiorników (paliwa, oleju i wody) i w razie po­trzeby uzupełnić niedobory.Podczas napełniania zbiornika paliwa należy zwracać uwagę, aby nie rozlać choćby niewielkich ilości paliwa. Chodzi tu nie tylko o oszczędność paliwa i niebezpieczeństwo pożaru, ale również i o ochronę lakieru (zwłaszcza samochody osobowe). W dużym stopniuprzed rozlewaniem paliwa zabezpiecza stosowanie kanistrów ze spec­jalnymi lejkami o długich szyjkach. Do napełnienia zbiornika pod osło­ną silnika (FSO Syrena, SKODA itp.) stosuje się specjalny lejek faj­kowy, należący zwykle do wyposażenia samochodu.Należy pamiętać, że ubytek paliwa w zbiorniku powinien być uzupeł­niony bezpośrednio po powrocie do miejsca garażowania, a nie dopiero następnego dnia przed wyjazdem w drogę. Jest to tzw. zasada pełnego zbiornika, która zapewnia natychmiastową gotowość samochodu do jazdy na dowolną trasę (a zarazem ułatwia dokładną kontrolę zużycia paliwa).

Comments

comments