Zbyt niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu

Objawy. Spadek ciśnienia w ogumieniu można zaobserwować pod­czas oględzin stojącego samochodu. W razie zbyt niskiego ciśnienia po­wietrza, w ogumieniu, wskutek nadmiernego tarcia wewnętrznego warstw gumy w czasie toczenia się koła opona grzeje się i szybko zu­żywa. Jeżeli w ogumieniu ciśnienie jest bardzo niskie lub brak w ogóle powietrza, osnowa oddziela się od gumy i ulega postrzępieniu po przeje­chaniu niewielkiego nawet odcinka drogi.Kiedy ciśnienie powietrza obniża się tylko w ogumieniu jednego koła przedniego, samochód przejawia skłonność do zakręcania w jedną stro­nę. Prowadzenie pojazdu nastręcza wówczas trudności, ponieważ koła przednie mają różne ustawienie. W razie zaniku ciśnienia w ogumieniu tylnego koła (pojedynczego — w bliźniaczych zjawisko to nie wystę­puje, gdyż obciążenie przejmuje wówczas na siebie drugie koło) pod­czas rozpędzania lub hamowania samochód zarzuca.Zbyt niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu powoduje nadmierne zużycie paliwa i błędne wskazania szybkościomierza, który wskazuje zbyt duże prędkości. Wówczas bowiem z uwagi na zmniejszenie dynamicznego promienia opony toczące się koło wykonuje zwiększoną liczbę obrotów w okresie przebywania przez pojazd danego odcinka drogi.Powyższe nie dotyczy samochodów specjalnych (zwykle typu woj­skowego) wyposażonych w urządzenia umożliwiające podczas jazdy regulację ciśnienia w ogumieniu.Przez okresowe zmniejszenie ciśnienia w ogumieniu zwiększa się po­wierzchnię styku opon z podłożem, co z kolei zwiększa swobodę poru­szania się samochodu w terenie (proporcjonalnie zmniejsza się nacisk jednostkowy ogumienia na podłoże). Urządzenie takie składa się ze sprężarki, zbiornika sprężonego powietrza, zaworów (po jednym na każde koło jezdne) oraz z przewodów powietrza i elementów pomoc­niczych. Kierowca za pomocą odpowiedniej dźwigni może napełnić dętkę sprężonym powietrzem ze zbiornika albo zmniejszyć ciśnienie w dętce, wypuszczając z niej powietrze do atmosfery, przy czym może w ten sposób regulować ciśnienie w ogumieniu każdego kola oddzielnie lub jednocześnie w ogumieniu wszystkich kół. Dla przykładu dla ry­sunku 3-139 pokazano głowicę doprowadzającą powietrze do ogumienia koła. Trzeba tu dodać, że stosowanie regulacji ciśnienia zmniejsza jed­nak trwałość ogumienia.Przyczyny. Powodem zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu jest naj­częściej pompowanie ogumienia „na oko” bez sprawdzenia końcowej wysokości ciśnienia manometrem do ogumienia. Spadek ciśnienia w ogumieniu może być również skutkiem drobnego uszko­dzenia dętki lub zaworu. Ciśnienie w ogumieniu obniża się ponadto okresowo wskutek spadku temperatury otoczenia.Naprawa. Po stwierdzeniu, że ciśnienie w ogumieniu jest zbyt niskie, trzeba ustalić przyczynę spadku ciśnienia, usunąć ją i napompo­wać ogumienie do przepisanego ciśnienia.

Comments

comments