Zbyt niskie ciśnienie w układzie smarowania

Objawy. Spadek ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika sygnalizują wskazania ciśnieniomierza oleju (albo zapalenie się lampki kontrolnej). Pośrednim objawem spadku ciśnienia jest przegrzewanie się silnika lub stukanie w jego mechanizmach, wskutek niedostatecz­nego smarowania lub zacierania się części.Przyczyny. Powodem spadku ciśnienia w układzie smarowania silnika może być:zbyt niski poziom (niedostateczna ilość) oleju .w misce olejowej (patrz punkt 2.5.1);zbyt niska lepkość oleju wskutek przegrzania się silnika lub roz­cieńczenia oleju paliwem;niska jakość stosowanego gatunku oleju silnikowego;uszkodzenie przewodów lub pompy oleju, albo też napędu pompy;zanieczyszczenie się siatkowego filtru smoka pompy oleju;usterka zaworu redukcyjnego (niewłaściwa regulacja lub niepra­widłowe działanie wskutek zanieczyszczenia, osłabienia albo pęknię­cia sprężyny, obluzowanie się śruby regulacyjnej itp.) lub zaworu przelewowego;nieszczelności w układzie smarowania (np. wskutek uszkodzenia lub nadmiernego zużycia części, nadmiernych luzów panewek wału kor­bowego itd.);Należy mieć na uwadze, że zbyt niskie ciśnienie oleju sygnalizowane przez wskaźnik ciśnienia może być pozorne — jako skutek uszkodzenia (niesprawności) wskaźnika ciśnienia oleju.Naprawa. Konieczne jest rozpoznanie bezpośredniej przyczyny zbyt niskiego ciśnienia w układzie smarowania i usunięcie jej przed konty­nuowaniem jazdy. Jeżeli powód niedomagania nie daje się usunąć, lecz ciśnienie w układzie smarowania silnika przewyższa jeszcze 1,0 kG/cm2, dopuszczalne jest dojechanie do- najbliższego warsztatu naprawczego lub garażu w celu usunięcia przyczyny usterki (w razie dalszego spadku ciśnienia smarowania jazdę trzeba przerwać i samochód przyholować do punktu naprawy).W celu sprawdzenia wskaźnika należy odkręcić nadajnik elektrycz­nego wskaźnika ciśnienia oleju i następnie obracając szybko wał korbo­wy zaobserwować, czy z otworu wydostaje się olej. Jeżeli olej wycieka, wskaźnik jest uszkodzony. W przeciwnym razie należy sprawdzić układ smarowania po zdjęciu miski olejowej.Wskazania. Wysokość ciśnienia oleju w układzie smarowania jest swego rodzaju miernikiem stanu technicznego silnika. Jeżeli układ smarowania działa sprawnie, niskie ciśnienie smarowania świadczyo pogorszeniu się stanu technicznego silnika. Dlatego po stwierdzeniu obniżenia się ciśnienia w układzie smarowania poniżej 1,0 kG/cm2i upewnieniu się o braku usterek w układzie smarowania — w zasadzie silnik trzeba od razu przekazać do naprawy.

Comments

comments