Zbyt powolne krążenie cieczy chłodzącej

Objawy. Wskutek niedomagania pompy wody (przypadek stosunko­wo bardzo rzadki) krążenie wody chłodzącej jest niedostateczne (tylkodzięki obiegowi termosyf o nowemu). W takim przypadku silnik prze­grzewa się (termometr lub lampka kontrolna sygnalizują wrzenie cieczychłodzącej), chociaż rdzeń chłodnicy jest stosunkowo chłodny (w okre­sie zimy może nastąpić zamrożenie chłodnicy). Po zdjęciu pokrywy wle­wu chłodnicy łatwo stwierdza się, że przepływ wody przez rdzeń chłodnicy jest bardzo słaby lub w ogóle nie daje się zauważyć. Przyczyny. Przypadki uszkodzenia prawidłowo użytkowanej pom­py wody są w praktyce warsztatowej bardzo rzadkie. Uszkodzenie pom­py wody jest prawdopodobne tylko w razie zamarznięcia w niej wody (przymarznięcia łopatek wirnika do kadłuba pompy).Wyjątkowo zdarzają się przypadki zablokowania pompy wody wsku­tek zerwania gwintu lub ścięcia klina i obluzowania się wirnika na wałku pompy. We wszystkich wspomnianych przypadkach unieruchomienie wirnika może spowodować urwanie się wałka pompy wody, lecz w praktyce tylko w razie jej napędzania za pomocą kół zębatych lub łańcucha, a nie pasa klinowego.Nieprawidłowe działanie pompy może być również następstwem nie­domagań napędu wentylatora.Naprawa. Jeżeli woda zamarzła w pompie, trzeba silnik rozgrzać. Uszkodzone części pompy wody (albo lepiej całą pompę) należy wymienić na nowe.

Comments

comments