Zbyt silne parowanie paliwa

Objawy. Jeżeli paliwo zbyt intensywnie paruje w przewodach lub w pompie układu zasilania, zwykle obserwuje się następujące objawy:silnik pracuje nieregularnie i od czasu do czasu słychać „strzały” w gaźniku (wskutek zbytniego zubożenia mieszanki);silnik nieoczekiwanie zatrzymuje się i nie daje się ponownie uru­chomić; po ostygnięciu silnika jego rozruch nie nastręcza trudności;widoczne obniżenie się poziomu paliwa w szklanym osadniku.Przyczyny. Pompa paliwa może tłoczyć benzynę do gaźnika tylko wówczas, kiedy paliwo jest w stanie ciekłym. Zdarza się jednak nie­kiedy, zwłaszcza podczas pracy silnika w okresie letnim, że najbardziej lotne składniki paliwa silnie parują, wskutek czego w przewodach lub komorach pompy tworzą się przestrzenie wypełnione parami paliwa (korki gazowe). W takiej sytuacji może nastąpić przerwanie ciągłości strugi ciekłego paliwa w przewodzie (podobnie jak w razie zapowietrze­nia się przewodu), co utrudnia lub uniemożliwia dopływ paliwa do gaź­nika. Powoduje to oczywiście nieregularną pracę lub nawet zatrzyma­nie się silnika.Podobne zjawisko może występować w przypadku, kiedy przewód paliwa znajduje się blisko rury wydechowej. Wówczas bowiem wskutek silnego nagrzewania się przewodu paliwo w jego wnętrzu intensyw­nie paruje.Naprawa. Po stwierdzeniu, że przyczyną nieregularnej pracy silni­ka jest zbyt intensywne parowanie paliwa, trzeba okryć pompę paliwa lub przewód mokrą szmatą.Być może również, że przewód paliwa przechodzi zbyt blisko rury wydechowej. W takim przypadku należy przewód odpowiednio wy-giąć lub zastosować inny, odpowiednio dłuższy, który będzie omijał rurę wydechową w dostatecznej odległości.

Comments

comments