Zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej silnika

Objawy. Rzeczywisty poziom oleju w misce olejowej można zmie­rzyć za pomocą wskaźnika poziomu oleju, czyli tzw. olejowskazu w po­staci pręta z odpowiednimi znakami. Jeżeli poziom oleju przekracza znak MAX na olejowskazie, w misce olejowej jest zbyt wiele oleju.Wskutek zbyt wysokiego poziomu oleju w misce olejowej podczas pracy silnika w spalinach pojawia się stalowo-blękitny dym. Jest to objaw świadczący o spalaniu się oleju przenikającego do komór spa­lania.Należy podkreślić, że w razie zbyt wysokiego poziomu oleju w misceolejowej, nawet prawidłowo działające pierścienie zgarniające nie na­dążają ze zbieraniem oleju z bardzo obficie smarowanej gładzi cylin­drów, w następstwie czego stosunkowo duża ilość oleju przenika przez pierścienie uszczelniające do przestrzeni nad tłokami. Przedostający się do komór spalania olej silnikowy zanieczyszcza elektrody świec za­płonowych, co powoduje zaburzenia w pracy silnika, a ponadto spala­jąc się pozostawia warstwę nagaru na denkach tłoków, ściankach ko­mory spalania i zaworach.Przyczyny. Zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej może być następstwem nadgorliwości kierowcy, który „dla pewności” nalewa zbyt dużo oleju; poziom oleju powinien sięgać najwyżej do wysokości ozna­czonej na olejowskazie jako maksymalna.Niezależnie od tego zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej może powodować:zanieczyszczenie się (zaślepienie) kanału odpływowego, znajdującego się w dolnej części kadłuba pompy paliwa; jeżeli przepona pompy zostanie uszkodzona, przeciekające przez nią paliwo nie może od­płynąć na zewnątrz, lecz przedostaje się do miski olejowej silnika przez otwór dźwigni napędu pompy i miesza się z olejem;przeciekanie wody z układu chłodzenia (np. wskutek uszkodzenia uszczelki pod głowicą, pęknięcia ścianki cylindra, górnej ścianki gło­wicy itp.); w takim przypadku woda chłodząca przedostaje się przez uszkodzone miejsce do miski olejowej, co powoduje podnoszenie się poziomu oleju w misce olejowej silnika.Naprawa. Niewielki nadmiar oleju w misce olejowej w zasadzie nie jest szkodliwy. Jeśli natomiast wskutek zbyt wysokiego poziomuoleju w misce olejowej występują objawy dymienia silnika, należy nad­miar oleju spuścić z miski olejowej. Jeżeli w przypadku wzrostu pozio­mu oleju w misce olejowej stwierdza się choćby niewielką zawartość wody lub paliwa w oleju, przed ponownym uruchomieniem silnika trze­ba wykryć i usunąć przyczynę takiego niedomagania. Zwykle stwarza to konieczność przyholowania pojazdu do najbliższego warsztatu. Wskazania. Nalewanie do miski olejowej silnika zbyt dużej ilości oleju (powyżej oznaczenia MAX na olejowskazie) jest niecelowe. Olej przeznaczony do uzupełniania ubytków należy przechowywać oddziel­nie w odpowiednim naczyniu zamkniętym, z którego dopiero w razie potrzeby (po stwierdzeniu ubytku) dolewa się olej aż do uzyskania znów właściwego poziomu.

Comments

comments