Zbyt wysokie ciśnienie w układzie smarowania

Przyczyny. Zbyt wysokie ciśnienie oleju w układzie smarowania może być następstwem:zanieczyszczenia kanałów lub przewodów (za króćcem ciśnieniomie­rza oleju);zbyt silnego ściśnięcia sprężyny zaworu redukcyjnego (patrz punkt 2.5.7); w razie nieprawidłowej pracy zaworu redukcyjnego ciśnie­nie oleju może wzrastać w miarę przyspieszania biegu silnika.Naprawa i wskazania. Jak w punkcie poprzednim.

Comments

comments