Zerwanie łańcucha napędu rozrządu

Objawy. Zerwanie łańcucha napędu rozrządu pociąga za sobą iden­tyczne skutki jak wyłamanie zębów koła zębatego wału rozrządu, przy czym w obu przypadkach obserwuje się jednakowe objawy.Przyczyny. Łańcuch rozrządu zrywa się z identycznych przyczyn, z których wyłamują się zęby koła zębatego wału rozrządu (nagłe za­blokowanie wału rozrządu lub zatarcie łożysk wału rozrządu), albo w następstwie nadmiernego zużycia i zmęczenia materiału ogniw łań­cucha.Naprawa. Łańcuch napędu rozrządu można naprawić przez wymia­nę uszkodzonych ogniw, przy czym należy usunąć powód zerwania się łańcucha. Naprawę taką powinien wykonać zakład naprawczy. Ponie­waż jednak podczas zrywania się łańcucha jego pozornie nie uszkodzone ogniwa ulegają wydłużeniu, nie zaleca się naprawiania łańcucha, lecz zerwany łańcuch należy wymienić na nowy.

Comments

comments