Zerwanie pasa napędu wentylatora

Objawy. Zerwaniu się pasa napędu wentylatora towarzyszy zwykle stłumiony, lecz dobrze słyszalny trzask lub uderzenie, które rzadko mo­że ujść uwadze kierowcy. Jeżeli zerwany pas napędzał również prądnicę lub alternator, amperomierz lub lampka kontrolna ładowania sygnali­zuje od tej chwili rozładowywanie się akumulatora, a temperatura cie­czy w układzie chłodzenia szybko się podwyższa (wentylator i pompa wody nie działają) i następuje przegrzanie się silnika.Przyczyny. Pas napędu wentylatora zrywa się najczęściej wskutek nadmiernego zużycia (po określonym przebiegu samochodu). Przed­wczesne zużycie pasa napędu wentylatora spowodowane jest z reguły niewłaściwym (zbyt silnym lub za słabym) naciągiem pasa, brakiem wyważenia wentylatora lub uszkodzeniem koła pasowego (silne poryso­wanie, wyszczerbienie, miejscowe odkształcenie itp.), albo zastosowa­niem nieodpowiedniego pasa napędu wentylatora (za szeroki lub za wąski).Naprawa. Zerwany pas napędu wentylatora należy wymienić na no­wy, który przezorny kierowca powinien zawsze mieć ze sobą w zapasie. Jeżeli wentylator jest napędzany za pomocą dwóch pasów, w razie pęk­nięcia jednego z nich należy w zasadzie wymienić jednocześnie oba pasy, ponieważ inaczej uzyskanie jednakowego naciągu obu pasów jest niemożliwe (nowy pas będzie silniej napięty niż pas częściowo już wy­ciągnięty i tym samym ulegnie przedwczesnemu zużyciu). Ponadto nie­jednakowy naciąg dwóch współpracujących pasów przyspiesza zużycie łożysk wentylatora.

Comments

comments