Zerwanie się śrub łba korbowodu

Objawy. Urwanie się śruby pokrywy łba korbowodu poprzedza zwy­kle silne stukanie łożyska, a następnie nagły trzask (zerwanie się śru­by), po którym bezpośrednio następuje prawie zawsze nagłe zatrzyma­nie się silnika wskutek zablokowania układu korbowego. Urwanie się śruby korbowodu powoduje zwykle uszkodzenie korbowodu, tłoka, tulei cylindra oraz dość często kadłuba silnika i wału korbowego.Przyczyny. Zerwanie śrub pokrywy łba korbowodu może być wy­nikiem:nieprawidłowej lub niedbałej naprawy silnika (zaniedbanie wymia­ny zużytych śrub korbowodów na nowe, zastosowanie śrub wyko­nanych z niewłaściwego materiału, niewłaściwe dociągnięcie śrub lub nakrętek śrub korbowodów, nie zabezpieczenie nakrętek śrub przed odkręceniem itp.;niedbalstwo lub nieświadomość kierowcy, który mimo dobrze sły­szalnych stuków w silniku nie zatrzymał natychmiast silnika.Naprawa. Urwanie się śrub korbowodów powoduje najczęściej ko­nieczność poważnej naprawy, której rozmiary często przekraczają za­kres naprawy głównej silnika. W licznych przypadkach naprawa jest w ogóle niecelowa i uszkodzony silnik trzeba zgłosić do kasacji.Wskazania. W razie usłyszenia jakichkolwiek stuków w pracują­cym silniku należy natychmiast zatrzymać samochód i rozpoznać ich przyczynę. Gdy istnieją najmniejsze wątpliwości co do powodu stuków lub podejrzenie, iż jedno z łożysk korbowych pracuje niewłaściwie, po­jazd należy przyholować do garażu, a silnik oddać do warsztatu na­prawczego.

Comments

comments