Zgięcie lub zwichrowanie korbowodu

Objawy. Zgięcie korbowodu można stwierdzić dopiero po rozebraniu silnika w warsztacie naprawczym. Objawem świadczącym o zwichrowaniu korbowodu jest wyraźnie większe zużycie płaszcza tło­ka z jednej strony u góry, a po przeciwnej stronie u dołu, lub też ciem­ne plamy osadów rozłożone w podobny sposób na płaszczu tłoka.Przyczyny. Powodem zgięcia korbowodu może być:zatarcie tłoka w cylindrze (lub rzadziej — zatarcie panewki),nieprawidłowe dopasowanie panewki lub tulejki w główce korbo­wodu,awaria wewnętrzna silnika (np. pęknięcie tłoka).Naprawa. Zgięty lub skręcony korbowód można często naprawić przez wyprostowanie. Trzeba przyjąć zasadę, że po każdej rozbiórce układu korbowego silnika należy sprawdzić wszystkie korbowody, czy nie uległy one zgięciu lub skręceniu. Korbowód silnie zgięty (np. w wy­niku awarii) do naprawy się nie nadaje. Prostoliniowość korbowodu sprawdza się za pomocą przyrządu do kontroli zwichrowania korbo­wodu.Nieznacznie zgięty korbowód prostuje się na prasie ręcznej, a skręco­ny — przy użyciu dźwigni. Prostowanie korbowodu młot­kiem, ze względu na możliwość spowodowania w materiale korbowodu wewnętrznych pęknięć, jest niedopuszczalne.Prostując zwichrowany korbowód należy go wygiąć nieco silniej, niż to jest konieczne w celu usunięcia skręcenia, a następnie odgiąć go nie-co w odwrotnym kierunku, aż do uzyskania prostoliniowości. Taka me­toda prostowania zmniejsza w pewnym stopniu skłonność korbowodu do ponownego skręcenia się.

Comments

comments