Zgięcie lub zwichrowanie wału korbowego

Zgięcie wału korbowego jest rzadkim przypadkiem. Wał korbowy ulega zgięciu tylko w razie nieumiejętnego składania silnika, zatarcia się tłoka lub wypadku drogowego.Zgięty wał korbowy można wyprostować, jeśli skrzywienie lub zwich­rowanie jest niewielkie. Często niewielkie skrzywienie wału korbowego daje się usunąć przez przeszlifowanie jego czopów łożyskowych. Zgięcie wału korbowego można wykryć dopiero po rozbiórce silnika.Podczas sprawdzania prostoliniowości wału korbowego przyjmuje się, że dopuszczalna mimośrodowość (tzw. bicie) środkowych czopów głównych wału, ułożonego skrajnymi czopami na pryzmach, nie powinna przewyższać 0,05 mm.Skręcony lub zgięty w sposób dostrzegalny gołym okiem wał korbo-wy nie nadaje się już do naprawy i należy go wymienić na nowy.Naprawa wałów korbowych z tocznymi łożyskami głównymi (i kor­bowymi) jest możliwa tylko w specjalizowanym zakładzie. Naprawa taka polega zwykle na wymianie czopów, łożysk tocznych i ich elemen­tów.Koło zamachowe, poza swym zasadniczym zadaniem, polegającym na ograniczaniu do minimum zmian prędkości kątowej wału korbowego podczas każdego jego obrotu, stanowi zwykle część składową sprzęgła, służąc jako tarcza napędzająca, a ponadto dzięki wieńcowi zębatemu umożliwia uruchomienie silnika za pomocą rozrusznika. W niektórych samochodach (DKW, IFA F8) koło zamachowe stanowi zarazem obudo­wę, w której umieszczone są uzwojenia twornika prądnicy-rozrusznika (dynastarteru).

Comments

comments